ارتعاش سنج لیزر داپلر

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 35-38

راضیه قبادی؛ بیژن غفاری


فرکانس‏ های تشدید ظاهری در دیسک‏ های دوار

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 35-39

حمید مهدیقلی


علل پیدایش صدا در جعبه‌دندة خودرو و روش‌های پیشگیری آن

دوره 4، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 38-46

بهمن قربانی؛ مهدی ظهور


کاربرد صوت در تعیین کیفیت درونی محصولات غذایی و کشاورزی

دوره 7، شماره 13، شهریور 1397، صفحه 39-55

رسول کریمی؛ محمد ابونجمی


ارزیابی سیگنالهای امواج فراصوتی تولید شده توسط لیزر در دو رژیم ترموالاستیک و فرسایش

دوره 3، شماره 5، شهریور 1393، صفحه 40-47

وحید حقیقی؛ صدیقه ملک محمدی؛ سید مهدی موسوی


سنجش حجم گردو با استفاده از پارامتر آکوستیکی فشار صدا در لوله امپدانس

دوره 5، شماره 9، شهریور 1395، صفحه 49-58

علی ملکی؛ فرزاد مهدیه؛ نیلوفر باغ‌وردانی


یک مدل تجربی برای برآورد زمان بازآوایی در اماکن آموزشی

دوره 11، شماره 22، اسفند 1401، صفحه 49-60

آرزو سارانی ملاک؛ رستم گلمحمدی؛ محسن علی آبادی؛ مریم فرهادیان


آیا دیدنِ نغمه‌های موسیقایی ممکن است؟

دوره 5، شماره 10، اسفند 1395، صفحه 51-58

ایوب بنوشی


نواک و ارتباط آن با فواصل موسیقایی

دوره 6، شماره 12، اسفند 1396، صفحه 57-65

ایوب بنوشی


ارزیابی، شناسایی و کنترل ارتعاشات در شناورهای تندروی دریایی

دوره 7، شماره 14، اسفند 1397، صفحه 57-70

علی مهرکیش؛ علی اکبر اکبری؛ محمد رضا غلامی


تحلیل پاسخ فرکانسی سیستم دیسک و پره همراه با نامیزانی در جرم و سختی

دوره 11، شماره 21، شهریور 1401، صفحه 73-84

احسان رئیسی استبرق؛ سعید ضیائی راد


عیب یابی سازه‌ها به کمک داده های ارتعاشی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 39-49

مهدی صالحی؛ سعید ضیایی راد


ویبروآکوستوگرافی فناوری نوین تصویربرداری بر مبنای فراصوت

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 40-47

فیروز بختیاری نژاد؛ امیر عبدالله؛ وحید فرتاش وند؛ رضوان عابدینی


محاسبة سرعت صوت در فولاد ای. آی. اس. آی. 4140 با استفاده از تکنیک معکوس تابع همدوسی

دوره 2، شماره 3، شهریور 1392، صفحه 47-54

سید عباس ارحام نمازی؛ فرهنگ هنرور؛ محسن اعیانی


بررسی روش‌های عددی در تحلیل ارتعاشات تیرهای دورانی

دوره 4، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 47-57

سید علی موسوی؛ محمدرضا الهامی