مطالعه تطبیقی روش‌های آنالیز ارتعاشات و آکوستیک امیشن در پایش وضعیت و عیب‌یابی پمپ آب شیرین

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

کارشناس پایش وضعیت شرکت راه اندازه و بهره برداری صنایع نفت

چکیده

ددر این مقاله به تشریح یک موردکاوی حاصل از دستاوردهای پیاده­ سازی روش پایش وضعیت مبتنی بر آنالیز ارتعاشات و آکوستیک امیشن پرداخته شده است. همچنین تأثیر آلایندگی آب بر عمر یاتاقان مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه ضمن بررسی خرابی مشاهده شده به ریشه‌یابی علل خرابی براساس استاندارد ISO15243 و ارائه راه‌کارهایی با هدف پیشگیری از وقوع خرابی­های مشابه در آینده پرداخته شده است. رویکرد این مقاله بررسی نتایج استفاده هم‌زمان از روش‌های مختلف پایش وضعیت در تشخیص دقیق و سریع خرابی یاتاقان و جلوگیری از وقوع تکرار خرابی بوده است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative study of vibration analysis and acoustic emission techniques in condition monitoring and troubleshooting of Fresh Water Pump

نویسنده [English]

  • Saeed Shirvani Shah-enayati
CM Expert at OICO
چکیده [English]

In the maintenance system in the industry, there are different strategies that are tried in each industry.
Implement a specific strategy as the top strategy.
Attempt to implement a specific strategy in product maintenance and repair system is a closed view and it is necessary to suit the situation of each industry, the desired strategies select and implement.
For example, a predictive repair strategy should be combined with an operational preventive strategy to pave the way for organizational maintenance goals. In some cases it is even necessary for some equipment resorted to work strategy until failure.
This paper describes a case study of the achievements of simultaneous implementation of condition monitoring techniques including vibrations and acoustic emissions. The effect of water pollution on bearing life is also investigated has taken. In the following, while examining the observed failure, to find the root causes of the failure and provide targeted solutions Similar failures have been prevented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Condition monitoring
  • Vibration analysis
  • Predictive maintenance. Bearing failure detection

[1] https://www.maintworld.com/Applications/Maximizing-the-P-F-Interval-Through-Condition-Based-Maintenance (seen at 31 aug. 2020)

[2] جعفری، علی، شکریان، اشکان، احمدی، حجت، "عیب‌یابی بلبرینگ توسط آنالیز سیگنال های ارتعاش"، مجله علمی صوت و ارتعاش، 1394، دوره 4، شماره 8، صص.77-83.

[3] صالحی، مهدی، ضیایی راد، سعید، "عیب‌یابی سازه‌ها به کمک داده‌های ارتعاشی" مجله علمی صوت و ارتعاش، 1391، دوره1 شماره1، صص.39-49

[4] صفری، خیام، همائی، هادی، "امکان‌سنجی استفاده از آنالیز صوت برای عیب‌یابی یک جعبه دنده هلیکال با یاتاقان‌های لغزشی" مجله علمی صوت و ارتعاش، 1393، دوره 3 شماره 6، صص.85-95.

[5] آل‌یاسین، حسام، "تشخیص خرابی بیرینگ کف گرد پمپ نمک مذاب واحد ملامین پتروشیمی خراسان به کمک صداسنجی و آنالیز ارتعاشات و همچنین تعیین عمر بیرینگ مذکور"،  نهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات، 1398.

[6] پناهی، مهدی، قنبری، امیر، "تشخیص خرابی بیرینگ پینیون گیربکس به کمک آنالیز ارتعاشات و تحلیل خرابی آن"، نهمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک، 1399.

[7] محمودآبادی، فائزه، رضایی‌زاده، مسعود و جمعه‌زاده ماهانی، عماد و بیگانی، علی، "آنالیز خرابی زود هنگام بیرینگ به کمک آنالیز ارتعاشی (مطالعه موردی)" نهمین کنفرانس بین‌المللی آکوستیک و ارتعاشات، 1398.

[8] موسوی، علی، عبدی باغملک، روح الله، هوشمندان، پویان، رضوی دیزجی، رضا، "تشخیص خرابی رینگ داخلی بیرینگ به کمک آنالیز ارتعاشات جهت بهبود زمان‌بندی اصلاح آن  مورد کاوی در تجهیزات پتروشیمی تندگویان"، چهارمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب‌یابی ماشین آلات، 1398.

[9] Elforjani, Mohamed Ali, "Condition monitoring of slow speed rotating machinery using acoustic emission technology", 2010.

[10] Hoeprich, M. R., "Rolling element bearing fatigue damage propagation", 1992, pp.328-333.

[11] Kotzalas, Michael N., and Tedric A. Harris, "Fatigue failure progression in ball bearings", J. Trib., 2001, Vol.123, no. 2, pp.238-242.

[12] Elforjani, Mohamed, and David Mba., "Natural mechanical degradation measurements in slow speed bearings", Engineering Failure Analysis, 2009, Vol.16, no.1, pp.521-532.
[13] Gholamzade Sani, Hossein, Ebrahim Barati, A., Rezaei, and Mehdi Rafati Zarkak, "Condition Monitoring Based on Vibration Analysis for Defect Diagnosis of Rolling Element Bearing (Case Study: Mill Fan Electro Motor)", Modares Mechanical Engineering, 2019, Vol.20, no.1, pp.67-76.
[14] Tandon, Naresh, and Achintya Choudhury, "A review of vibration and acoustic measurement methods for the detection of defects in rolling element bearings", Tribology international, 1999, Vol.32, no.8, pp.469-480.
[15] James, I. Taylor, "The Vibration Analysis Handbook", 2003.