ارتعاش سنج لیزر داپلر

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

ارتعاش‌ سنج لیزر داپلر ابزاری برای اندازه‌ گیری اپتیکی دامنه، فرکانس و سرعت اشیائ مرتعش بدون تماس می‌باشد. با توجه به کاربرد‏های متنوع و روزافزون ارتعاش‌ سنج‌ های لیزر داپلر در این مقـاله طرحی ساده و کاربردی از این دستـگاه با استفاده از تداخل‌ سنج مایکلسون و نصب آینه بر روی شیء مرتعش ارائه شده است. فرکانس و دامنه ارتعاش، از جابجایی داپلرِ فرکانس نور لیزر حاصل می‏شود. با استفاده از این چیدمان آزمایشگاهی، فرکانس، دامنه و سرعت بیشینه اجسام مرتعش توسط سیگنال دریافتی توسط اسیلوسکوپ اندازه‏ گیری شده است. نتایج حاصل با دستگاه شتاب‌سنج و طیف تبدیل فوریه حاصل از نوسانات اندازه‌ گیری شده، که در تطابق خوبی با هم می‌باشند. با استفاده از این روش حداقل سرعت بیشینه و دامنه ارتعاشی قابل اندازه‌ گیری به ترتیب 8X10-4m/s و 3μm  بوده ‌است.