دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ارتعاشات آزاد ورق مستطیلی چرخان با وصله ی پیزوالکتریک با روش عددی مربعات دیفرانسیلی تعمیم یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

الهه رحمانفر؛ علی اصغر جعفری


کنترل فعال ارتعاشات و وضعیت فضاپیمای انعطاف‌پذیر ناقص عملگر مبتنی‌ بر الگوریتم تحمل‌پذیر خطای فعال مود لغزشی انتگرالی تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1403

میلاد عظیمی؛ مرضیه اقلیمی دژ؛ علیرضا علیخانی