کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

دهمین کنفرانس بین المللی انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران با همکاری دانشگاه تهران در روزهای 29 و 30 بهمن ماه 1399 در این دانشگاه برگزار گرد‌ید. جهت کسب اطلاعات بیشتر، به وب سایت کنفرانس مراجعه فرمایید:

http://2020.isav.ir