درباره نشریه

مجله علمی صوت و ارتعاش از سال 1391 توسط انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران با کسب موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری بصورت دو شماره در سال منتشر می شود. این مجله با انتشار مقاله های علمی، اعم از ترویجی، پژوهشی، و مروری در زمینه های ارتعاشات و آکوستیک به معرفی، ترویج و بسط آگاهی های علمی در میان جامعه علمی و مهندسی در حوزه های صوت، و ارتعاشات می پردازد. بنابراین، مجله صوت و ارتعاش محل مناسبی برای نشر مقاله های جامع علمی و تخصصی است که جنبه کاربردی و اشاعه دهنده دانش در زمینه هایی نظیر: آزمون های شوک و ارتعاش، آکوستیک در معماری، آکوستیک در موسیقی، آکوستیک زیر آب، آنالیز مودال، دینامیک سازه ها، کنترل نوفه و ارتعاش، تحلیل سیگنال های گفتاری و واکنش انسان به صوت و ارتعاش؛ می باشد. لازم به ذکر است که انتشار و چاپ مقاله در مجله علمی صوت و ارتعاش رایگان بوده و نویسندگان هزینه ای از این بابت پرداخت نمی نمایند.