عیب یابی سازه‌ها به کمک داده های ارتعاشی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در این مقاله سه روش عیب‏یابی نرمی، تحلیل اجزای اصلی و تحلیل اجزای مستقل معرفی خواهند شد. به ‌علاوه، انجام آزمایش ارتعاشی به منظور استخراج پارامترهای مودال مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اندازه‌گیری دقیق توابع پاسخ فرکانسی نقطه‌ای به منظور نرمال سازی شکل مودها و محاسبه ماتریس نرمی نیز به عنوان ملزومات این روش مطرح خواهند شد. در عین حال، روش تحلیل اجزای اصلی به مثابه روشی کارآمد به همراه نتایج عددی و ارائه خواهد گردید و نیز به محدودیت‏های روش تحلیل اجزای مستقل اشاره خواهد شد.

کلیدواژه‌ها