راهنمای نویسندگان

مجله علمی صوت و ارتعاش مقاله ­های ترویجی، پژوهشی، مروری، فنی، و نقد و بررسی کتاب در زمینه‌های ارتعاشات، آکوستیک و علوم وابسته به آن را می‌پذیرد. مقاله‌ای برای چاپ پذیرفته خواهد شد که متن کامل آن قبلاً در هیچ مجله با نشریه‌ای منتشر و نیز برای چاپ به سایر مجلات ارائه نگردیده باشد. زبان مجله فارسی است، بنابراین، مقالات ارسالی بایستی به زبان فارسی باشد. در مقالاتی که دارای چند مؤلف هستند، ترتیب اسامی و حقوق مولفین بر عهده ارسال کننده مقاله خواهد بود. مسئولیت هر مقاله از نظر علمی بر عهده نویسنده (گان) خواهد بود. مجله در رد یا قبول، و حک و اصلاح مقالات آزاد است.

نویسنده مسئول مقالاتی که مستخرج از پژوهش‌ها و تحقیقات دانشگاهی است، بایستی از اعضای هیات علمی دانشگاه مربوطه باشد؛ و در خصوص مقالات غیر دانشگاهی، صلاحیت نویسنده مسئول و کیفیت مقالات ارسال شده، توسط سردبیر و اعضای هیات تحریریه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مقاله ترویجی؛ به معرفی، ترویج و بسط آگاهی های علمی در میان جامعه علمی و مهندسی در حوزه های مربوط می پردازد.

مقاله پژوهشی؛ به مقاله برگرفته شده از یافته های پژوهش های اصلی و پایه، مقاله پژوهشی گفته می شود. 

 مقاله مروری؛ شامل ارزیابی و نقد نوشته‌هایی می‌باشد که در مجلات و کتب مختلف علمی در همان زمینه به چاپ رسیده است. در این نوع مقالات، نویسنده کارهای پژوهشی گذشته را جهت روشن شدن وضعیت فعلی مسئله، طرح و مورد بررسی قرار داده، و ارتباطات، تناقضها و محدودیتهای موجود را بیان نموده و سرانجام پیشنهادات خود را ارائه می‌نماید.

هر مقاله بایستی دارای عنوان، چکیده، واژه‌های کلیدی، مقدمه، مواد و روشها، نتایج و بحث، منابع بوده، و اصول ذیل در آن رعایت شود:

1) عنوان مقاله باید کوتاه و گویا باشد و از 15 واژه تجاوز نکند.

2) هر مقاله باید دارای یک برگ مشخصات مقاله شامل نام و نام‌خانوادگی نویسنده‌(گان)، مرتبه علمی و نشانی، شماره تلفن و پست الکترونیکی باشد. فایل pdf برگه تعهد نامه را می توان از این لینک برداشت و پس از تکمیل، همراه با فایل اصلی مقاله بارگذاری نمود.

3) چکیده باید محتوای مقاله را بازگو نماید و با تاکید بر روشها، نتایج و اهمیت کاربرد نتایج بوده و تمام آن در یک پاراگراف و حداکثر در 15 سطر (حدود 250 واژه) نوشته شود.

4) واژه‌های کلیدی در 5 تا 8 واژه بلافاصله بعد از چکیده‌ فارسی  آورده شود.

5) مقدمه باید شامل طرح مسئله، سوابق کار و توجیه اهمیت تحقیق باشد. اهداف مطالعه بطور شفاف در انتهای مقدمه ذکر گردد.

6) مواد و روشها شامل وسائل کار، طرح آماری، نحوه داده‌سازی و شیوه اجرای پژوهش باید مشخص و روشن بیان شود.

7) نتایج و بحث شامل درج یافته‌های تحقیق، بحث مستدل (با مرجع) و نتیجه‌گیری خواهد بود. نتایج و بحث را می‌توان با هم یا جداگانه تدوین کرد. شکلها و جداول در نتایج و بحث نباید دارای اطلاعات مشابه یا تکراری باشند، داده‌های جدول نباید به صورت منحنی یا نمودار تکرار شوند.

8) در صورت ضرورت، تشکر و قدردانی از موسسات و افراد زبر عنوان ”سپاسگزاری“ قبل از منابع آورده شود.

9) فهرست منابع  به‌ترتیب شماره ارجاع، و مطابق شیوه نامه ترابیان باشد.  از ارجاع منابع با عنوان “بی‌نام”  خودداری شود.

10) منبع مورد استفاده ممکن است کتاب، مقاله و یا نشریه باشد. در مورد کتاب باید نام نویسنده (گان)،  عنوان کتاب، ناشر، محل انتشار و سال انتشار، مطابق شیوه نامه ترابیان آورده شود.

11) برای ملاحظه قالب (فرمت) مجله، می توانید فایل شیوه نامه را، به عنوان فایل نمونه، باز کرده و آنرا ملاحظه فرمایید: شیوه نامه و قالب برای مجله صوت و ارتعاش

12) در صورت پذیرش مقاله و قبل از انتشار، نویسنده مسئول از طرف نویسندگان مقاله بایستی فرم تعارض منافع نویسندگان را تکمیل، امضا، و ازطریق سامانه مجله به سر دبیر ارسال نماید.