اهداف و چشم انداز

 

اهداف و چشم‌انداز مجله به شرح زیر می‌باشد:

  • پر نمودن خلاء یک نشریه تخصصی  در زمینه آکوستیک و ارتعاشات با توجه به اهمیت موضوع  در کشور
  • ایجاد پایگاهی جامع و غنی در حوزه صوت و ارتعاش به زبان فارسی
  • ترویج دانش و فناوری آکوستیک و ارتعاشات در کشور
  • ارتقای سطح دانش پژوهشگران و جامعه مهندسی از طریق ارایه تحقیقات نوین و پیشرفته نخبگان حوزه های آکوستیک و ارتعاشات
  • تسهیل در بهره‌گیری از یافته‌های پیشکسوتان و پژوهشگران این حوزه در قالب مطالب به زبان فارسی
  •  ترغیب پژوهشگران جوان به ورود در حوزه پراهمیت و وسیع آکوستیک مهندسی
  •  ترغیب پژوهشگران جوان به ورود در حوزه پراهمیت کنترل ارتعاشات و نگهداری ماشین آلات صنعتی