سیزدهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن آکوستیک و ارتعاشات در آذر ماه 1401 در دانشگاه علمو صنعت ایران برگزار می گرد‌د. جهت کسب اطلاعات بیشتر، به وب سایت کنفرانس مراجعه فرمایید:

http://2023.isav.ir/