دوازدهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن آکوستیک و ارتعاشات در آذر ماه 1401 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میگرد‌د. جهت کسب اطلاعات بیشتر، به وب سایت کنفرانس مراجعه فرمایید:

https://2022.isav.ir/