تجلیل و بزرگداشت پیشکسوت حوزه‌ آکوستیک و ارتعاشات: مرحوم دکتر غلامعلی لیاقتی

تجلیل و بزرگداشت از پیشکسوت حوزه‌ آکوستیک و ارتعاشات