علل پیدایش صدا در جعبه‌دندة خودرو و روش‌های پیشگیری آن

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 شرکت مگاموتور

2 دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

چرخ‌دنده‌ها به‌عنوان یکی از منابع مهم تولید صدا و ارتعاش در سیستم‌های قوای محرکه خودرو شناخته می‌شوند. بررسی علل ایجاد سروصدا و روش‌های حذف یا کاهش آن در جعبه‌دنده، در زمرة مسائل مهم صنعت خودروسازی محسوب می‌شود که به‌تازگی مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. در این مقاله، ابتدا دلائل ایجاد سروصدا در جعبه‌دنده مورد بحث قرار می‌گیرد. سپس عوامل مهم و اثرگذار که منجر به بهبود یا تشدید این حالت می‌شود مطالعه می‌گردد. در ادامه، روش‌های گوناگون کاهش سروصدا مطرح می‌شود. در پایان این نتیجه حاصل می‌شود که در جعبه‌دنده‌های تجاری نمی‌توان سروصدا را به‌کلی حذف کرد، بلکه می‌توان تا اندازه‌ای کاهش داد یا اینکه تا سرحد امکان نامحسوس یا قابل تحمل نمود. همچنین طراحی چرخ‌دنده‌ها و پوستة جعبه‌دنده به‌ترتیب تأثیر به‌سزایی بر ایجاد و نشر صدا دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات