بررسی ساز و کار استخراج ترکیبات غذایی و دارویی با کمک فراصوت

دوره 8، شماره 16، اسفند 1398، صفحه 26-42

معصومه فائز؛ مریم علیان نژادی؛ لیلا نادری


فناوری‌های کاهش میزان سروصدای هواپیما نمونه با موتور توربوفن

دوره 8، شماره 15، شهریور 1398، صفحه 29-43

محسن شادروان؛ مصطفی محمودی؛ حسین نورشاد


شاخص‌های پیش بینی صدا در اماکن بسته متداول

دوره 11، شماره 22، اسفند 1401، صفحه 31-37

رستم گلمحمدی


تاثیر ارتعاشات اولتراسونیک بر فعال‌سازی، تحرک و چگالی نابجایی‌ها در مواد فلزی

دوره 3، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 33-46

مرتضی صادقی؛ امیر عبداله؛ علیرضا فلاحی آرزودار؛ رضوان عابدینی


طراحی و ساخت دستگاه سنجش حجم با استفاده از امواج صوتی و حذف اثر تغییرات دما در اندازه‏ گیری حجم

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 27-33

سید علی سلیمانی ایوری؛ سید هادی قادری؛ احسان حاجی اسماعیلی


سیستم محرک تسمه‏ ای مصرف‏ کننده‏ های جانبی موتور

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 27-34

بهروز مشهدی؛ علی نصیری طوسی؛ احسان ذاکری هرندی


اندازه گیری نویز پروانه دریایی در تونل کاویتاسیون

دوره 3، شماره 5، شهریور 1393، صفحه 28-39

محمد رضا باقری؛ محمد سعید سیف؛ حمید مهدیقلی


بررسی نقش ضربان فشار در لرزش ماشین‌های رفت‌ و برگشتی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 31-41

علیرضا علیزاده عطار؛ احسان ولی‌پور؛ غلامرضا راشد


ارائه روشی مناسب جهت تعیین فرکانس‌های طبیعی خودرو در نرم‌افزار آدامز

دوره 6، شماره 11، شهریور 1396، صفحه 33-43

مهدی فیض اله زاده؛ علی رحمانی هنزکی؛ علی میرمحمدی


امواج لمب و کاربرد آن‌ها در ارزیابی غیرمخرب (NDE)

دوره 5، شماره 9، شهریور 1395، صفحه 35-48

فرهنگ هنرور؛ عادل صداقتی


بررسی فرآیند تنش زدایی ارتعاشی، مدهای مختلف آن و مقایسه با تنش‌گیری حرارتی

دوره 5، شماره 10، اسفند 1395، صفحه 35-50

عیسی خوران؛ نوید صفرپور؛ محمد خوران


تحلیل و بررسی اثر چیدمان لایه ها و زوایای الیاف بر رفتار ارتعاشاتی پوسته های استوانه ای FML بر بستر الاستیک پاسترناک با شرایط مرزی مختلف

دوره 11، شماره 22، اسفند 1401، صفحه 38-48

مرتضی خادمی کوهی؛ احمد قاسمی قلعه بهمن؛ امین فرخ آبادی؛ محمدرضا محمدعلیها؛ محمود جدی


بررسی تجربی اثر سرعت برشی بر ارتعاش چتر در ‏فرایند داخل‏ تراشی

دوره 4، شماره 8، اسفند 1394، صفحه 39-52

منصور رفیعیان؛ مریم خلیلی گشنیگانی؛ محمد مهدی ابوترابی


یکپارچه‌سازی طراحی پارامتریک و مهندسی آکوستیک (برای شکل دادن به سالن کنسرت)

دوره 7، شماره 14، اسفند 1397، صفحه 40-56

هانیه مجیدی؛ حمیدرضا فرشچی؛ عباس غفاری