ارائه روشی مناسب جهت تعیین فرکانس‌های طبیعی خودرو در نرم‌افزار آدامز

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

دانشگاه شهید رجایی

چکیده

نرم­افزار آدامز/کار[i] یکی از نرم­افزارهای قدرتمند در زمینه­ مدل­سازی خودرو است، اما در این نرم­افزار ابزاری جهت تعیین فرکانس­های طبیعی وجود ندارد. در این مقاله به ارائه روشی مناسب جهت تعیین فرکانس­های طبیعی خودرو در  آدامز/کار پرداخته می­شود. برای این منظور، از تحلیل حرکت مستقیم با شتاب ثابت استفاده می­شود و با حرکت خودرو در جاده­ی سینوسی فرکانس­های طبیعی خودرو با استفاده از نقاط پرش در نمودار شتاب و در فرکانس­های مختلف محاسبه می­شود. این روند بر روی یک مطالعه موردی پیاده شده و در آن نتایج حاصل از نرم­افزار با نتایج تحلیلی مورد مقایسه قرار می­گیرد که این مقایسه میزان دقت نتایج را نشان می­دهد. همچنین، نتایج مطالعه موردی انجام گرفته در این مقاله نشان می­دهد که نصب بار در خودرو، موجب کاهش فرکانس­ طبیعی در تمام مودهای ارتعاشی می­شود.[i]. Adams/car

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]               Jazar, R., “Vehicle dynamics Theory and Application, Springer Science”, New York, 2008.
[2]               Fuzhong, W., L. Xiaoli, “Research on the Simulation of Vehicle Ride Comfort with Random Road Inputs Based on ADAMS/View”. International Conference on Computer Design and Appliations (ICCDA), 2010, pp. 187–191.
[3]               Matej, J., “Tracked mechanism simulation of mobile machine in MSC.ADAMS/View", Res. Agr. Eng, Vol. 56, 2010, pp. 1–7.
[4]               Xiaoxia, X., L. Ming, H. Lili, W. Lan, “The Parameterized Model and Optimization Design based on ADAMS  of the Motion Mechanism of Car Sunroof”, Proccedings of Intetnationa Conference on Computer, Mechatronics, Control and Electronic Engineering (CMCE), 2010,  pp. 480-483.
[5]               Kim, C. S., Y. G. Jung, S. Y. Cho, and H. H. Jung, “Vibration Control Simulation for a Multi-Body High Speed Flexible Rotor Model using a Phase Adjusting Method”, Procceding of ICROS-SICE International Joint Conference, 2009, pp. 2286-2290.
[6]               گلیسپی، توماس ، ترجمه رضا کاظمی و محمد مهدی انصاری موحد، "مبانی دینامیک خودرو"، انتشارات ماهنامه ایران خودرو، 1381.
[7]               رحمانی هنزکی، علی، مهدی فیض اله زاده، سعید شجایی، "مدل­سازی دینامیکی و تحلیل ارتعاشات آزاد یک کامیون سه محوره با استفاده از نرم­افزار آدامز / کار دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی، 1394.
[8]               www.mscsoftware.com/assets/1712_adm6_02_dat_tire_ee_r5.pdf