بررسی نقش ضربان فشار در لرزش ماشین‌های رفت‌ و برگشتی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه صنعت نفت آبادان دانشکده شهید تندگویان

2 کارشناسی ارشد بازرسی فنی دانشگاه صنعت نفت آبادان

چکیده

لرزش ماشین‌های رفت‌و‌برگشتی، خصوصاً کمپرسورهای در حال بهره‌برداری و یا حتی تازه‌نصب‌شده، از جمله مشکلات شایع، پرهزینه و نسبتاً پیچیدة صنعت نفت‌و‌گاز محسوب می‌شود. مطالعة ماهیت عملکرد این دسته از ماشین‌ها به‌کمک تلفیق مباحثی از دانش ارتعاشات و دینامیک سیالات می‌تواند برای ریشه‌یابی علت اغلب این لرزش‌ها راهگشا باشد. در این مقاله، ضمن آشنایی با پدیدة ضربان فشار[i] و عوارض جانبی آن، که خاصیتی ذاتی و برجسته در این دسته از ماشین‌هاست و در شرایط خاص می‌تواند عامل اصلی لرزش‌ باشد، سعی شده است تا در مراحل طراحی و بهره‌برداری تدابیر لازم جهت پیشگیری و کنترل لرزش این دسته از ماشین‌ها معرفی شود و از این رهگذر، ضمن کاهش هزینه‌های چشمگیر نگه‌داری و تعمیرات، دقت اندازه‌گیری‌های فرایندی[ii]را نیز افزایش یابد.
[i]. pressure pulsation [ii]. flow metering

کلیدواژه‌ها