اثر فراصوت بر ارزیابی تازگی و فراوری تخم‌مرغ به عنوان روش فرایندی جدید و پیشرفته

دوره 10، شماره 19، شهریور 1400، صفحه 162-181

معصومه فائز؛ زهره حمیدی اصفهانی؛ لیلا نادری


تأثیر حرارت و رطوبت بر انتشار امواج در نانوپوسته ‏های متحرک حامل نانوسیال مغناطیسی

دوره 11، شماره 21، شهریور 1401، صفحه 187-221

سهیل اویسی؛ مهدی صالحی؛ اعظم قاسمی؛ سیدعلی افتخاری؛ سعید ضیائی راد


مواد متخلخل جاذب صوت بخش دوم: مکانیزم های جذب صوت و مدلسازی

دوره 10، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 3-23

عبدالرضا اوحدی همدانی؛ ابوالفضل حسنی بافرانی


مدل سازی تأثیر نوفه صدا بر روی یک تیرک پیزوالکتریک برای جمع آوری انرژی

دوره 9، شماره 17، شهریور 1399، صفحه 3-10

امیر پناهی؛ علیرضا حسن‌زاده؛ علی مولوی


بررسی اثر تغییر نیم موج‌های محیطی بر فرکانس‌های طبیعی پوسته‌های استوانه‌ای در ارتعاشات زیر آب به‌صورت تجربی و عددی

دوره 9، شماره 18، اسفند 1399، صفحه 3-18

محمد رضا نجفی؛ سعید محجوب مقدس؛ سید محمد مرتضوی؛ محمود سالاری


مبدل آکوستیک – الکتریک با جمع‌کننده الگوبرداری شده از گوش

دوره 9، شماره 17، شهریور 1399، صفحه 11-17

علی مولوی؛ علیرضا حسن‌زاده؛ امیر پناهی


مقایسه دو روش شبکه عصبی مصنوعی عمیق و شبکه عصبی پیچشی در طبقه‌بندی عیوب جعبه‌دنده

دوره 12، شماره 24، اسفند 1402، صفحه 11-23

آرمین فهندژ؛ عباس روحانی؛ مصطفی عابدی


جذب صوت پارچه های دو جداره حلقوی تاری بر اساس ضخامت

دوره 9، شماره 17، شهریور 1399، صفحه 18-26

محمد داودآبادی فراهانی؛ علی اصغر اصغریان جدی؛ مصطفی جمشیدی اوانکی


مقایسه ارتعاشات عرضی و پیچشی جعبه‌دنده یک مرحله‌ای در تشخیص عیب ترک در سرعت‌های مختلف

دوره 12، شماره 23، شهریور 1402، صفحه 18-32

علیرضا غلامی جلال آباد؛ احمد ذوالفقاری؛ علی لقمانی


تاثیر امواج التراسونیک در افزایش شدت جین شویی

دوره 10، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 24-34

مرسده فاطمه یزدان بخش؛ زهرا علی یولداشی؛ ثریا اکبری


پایش سلامتیِ مبتنی بر ارتعاش در تیرها با استفاده از روش‌های برازش منحنی، همبستگی و تعیین انحنا

دوره 12، شماره 24، اسفند 1402، صفحه 24-36

محتشم خان احمدی؛ سید محمد میری؛ بهزاد دژکام؛ یاسر امیری؛ مرتضی خادمی کوهی


بررسی خطای تخمین موقعیت جسم با استفاده از دو حسگر بردار صوتی

دوره 12، شماره 23، شهریور 1402، صفحه 33-42

امیرحسین عرب؛ عباس رهی؛ مرتضی شهروی؛ ابوالفضل حسنی بافرانی


بررسی سمت و سوی کاربرد ارتعاشات توان بالای فراصوتی در فرآیندهای جوشکاری

دوره 10، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 35-55

علی محمدی سیوکی؛ رضوان عابدینی؛ امیر عبدالله؛ وحید فرتاش وند


بررسی اثر فاصله یاتاقان ها بر سرعت های بحرانی توربوشارژر

دوره 12، شماره 24، اسفند 1402، صفحه 37-45

سپهر گودرزی؛ عباس رهی


مطالعه عددی اثرات حرکات کشتی بر روی مشخصه‌های استاتیکی و ارتعاشی دکل

دوره 9، شماره 17، شهریور 1399، صفحه 39-54

حمیدرضا رستمی؛ وحدت پیروزرام؛ فیروز بختیاری نژاد؛ جواد اوروجی


شبیه سازی آکوستیکی جت برخوردی از موتور موشک با سازه سکوی پرتاب

دوره 12، شماره 23، شهریور 1402، صفحه 43-54

مصطفی محمودی؛ جاماسب پیرکندی؛ داود پور عبدالله