اثر فراصوت بر ارزیابی تازگی و فراوری تخم‌مرغ به عنوان روش فرایندی جدید و پیشرفته

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان

2 دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس،تهران،ایران

3 فیزیک-دانشکده فیزیک-دانشگاه سمنان-سمنان-ایران

چکیده

تخم­مرغ تازه منبع عالی از مواد ‌مغذی و ترکیبات فراسودمند برای تأمین سلامتی انسان است. فراوری حرارتی متداول‌ترین روش برای ایمنی و ماندگاری پایدار این ماده غذایی است. اما دما اثرات مخربی مانند انعقاد و همچنین تغییر در طعم و بافت عناصر غذایی از جمله تخم­مرغ ایجاد می­کند. از طرفی حذف باکتری­هایی مثل اشرشیاکلی[i] یا سالمونلا[ii] نیاز به دمای بالا دارد. فراصوت فناوری­ سریع، متنوع، نوظهور، امیدوارکننده و در حال تحقیق و توسعه است که می­تواند جایگزین فراوری حرارتی شود. به‌طورکلی، فراصوت در دو بخش تشخیص تازگی تخم­مرغ و میکروب­زدایی می­تواند مورد استفاده قرار گیرد. ارزیابی تازه بودن تخم­مرغ که با سطح پروتئین­ها، مواد معدنی و ویتامین­های موجود در آن ارتباط دارد، به شدت مورد نیاز صنایع غذایی است. بررسی­ ها نشان می­دهد سرعت فاز فراصوت به خصوصیات فیزیکی و مکانیکی تخم‌مرغ بستگی دارد و می‌­تواند به‌عنوان ابزاری غیرمخرب و کارآمد برای ارزیابی کیفیت تخم­مرغ مورد استفاده قرار گیرد. درمورد میکروب­زدایی نیز فراصوت بسیار مؤثر و کاربردی است. بررسی­ها نشان می­دهد که فراصوت به تنهایی یا همراه با سایر فرایندهای پاستوریزاسیون[iii] می­تواند برای فراوری به‌کار روند. این شیوه­های پاستوریزه کردن می­توانند به فراوری حرارتی کمک کنند یا حتی جایگزین آنها شوند.
[i]. Escherichia coli
[ii]. Salmonella
[iii]. Pasteurisation

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the ultrasound effects on assessing the freshness of egg and egg processing as a new and advanced processing method

نویسندگان [English]

  • zohreh hamidy Isfahani 2
  • Leila Naderi 3
1
2 Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Physics-Faculty of Physics-Semnan University-Semnan-Iran
چکیده [English]

Fresh eggs are an excellent source of nutrients and functional compounds for human health and they are in the attractive products category. Egg producers are always looking for optimal storage methods to provide safe and high-quality products with high sensory characteristics. The safety and durability of this food should be ensured through storage methods. Thermal processing is the most common method for processing of the products. However, increasing the product temperature causes destructive effects such as coagulation, as well as changes in the taste and texture of nutrients, including eggs. On the other hand, it needs high temperature to remove different bacteria such as Escherichia coli or Salmonella. Therefore, researchers should try to find a non-thermal and bactericidal processing technologies.Ultrasound is a fast, versatile, emerging, promising technology which can be replace with thermal processing. In general, ultrasound can be used in two step for egg: detection and disinfection. Assessing the freshness of eggs, which is related to the level of proteins, minerals and vitamins in them, is highly requested for the food industry. Studies show that the speed of the ultrasonic phase depends on the physical and mechanical properties of the egg and ultrasound can be used as a non-destructive and efficient tool to analyze the quality of eggs. Ultrasound is also very effective and practical technology in terms of disinfection. Studies show that ultrasound alone or in combination with other pasteurization processes can be apply for this processing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Egg
  • ultrasonic processing
  • disinfection
  • freshness detection
  • ultrasound
[1] Aboonajmi, M., S. K. Setarehdan, A. Akram, T. Nishizu, and N. Kondo, "Prediction of poultry egg freshness using ultrasound", International Journal of food properties, 2014, Vol.17, no.9,  1889-1899.
[2] Jun, Sun, Mu Yaoyao, Jing Hui, Mohammed Obadi, Chen Zhongwei, and Xu Bin, "Effects of single-and dual-frequency ultrasound on the functionality of egg white protein", Journal of Food Engineering, 2020, Vol.277, p.109902.
[3] Shevchenko, Rostislav V., Stuart L. James, and S. Elizabeth James, "A review of tissue-engineered skin bioconstructs available for skin reconstruction", Journal of the royal Society Interface, 2010, Vol.7, no.43, pp.229-258.
[4] Fraeye, Ilse, Charlotte Bruneel, Charlotte Lemahieu, Johan Buyse, Koenraad Muylaert, and Imogen Foubert, "Dietary enrichment of eggs with omega-3 fatty acids: A review", Food Research International, 2012, Vol.48, no.2, pp.961-969.
[5] Velazquez, Ramon, Wendy Winslow, and Marc A. Mifflin, "Choline as a prevention for Alzheimer’s disease", Aging (Albany NY), 2020, Vol.12, no.3, p.2026.
[6] فائز،م.، حمیدی اصفهانی، ز.، "تاثیر امواج فراصوت در کیفیت مواد غذایی"، اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، 1395، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
[7] Afraz, Muhammad Talha, Moazzam Rafiq Khan, Ume Roobab, Mohd Adzahan Noranizan, Brijesh K. Tiwari, Muhammad Tayyab Rashid, Muhammad Inam‐ur‐Raheem, Seyed Mohammad Bagher Hashemi, and Rana Muhammad Aadil, "Impact of novel processing techniques on the functional properties of egg products and derivatives: A review", Journal of Food Process Engineering, 2020, Vol.43, no.12, p. e13568.
[8] فائز،م.، حمیدی اصفهانی، ز.، " استفاده از فراصوت قوی در نگهداری میوه ها و سبزیجات"، اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، 1395، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
[9] Yüceer, M., and C. Caner, "Ultrasound; a novel and innovative processing method for egg and egg products preservation", Journal of Chemical Biology and Pharmaceutical Chemistry, 2018, Vol.1, no.1, p.4.
[10] Naderi, Nassim, James D. House, Yves Pouliot, and Alain Doyen, "Effects of high hydrostatic pressure processing on hen egg compounds and egg products", Comprehensive reviews in food science and food safety, 2017, Vol.16, no.4, pp.707-720.
[11] O'sullivan, Jonathan, Brian Murray, Cal Flynn, and Ian Norton, "The effect of ultrasound treatment on the structural, physical and emulsifying properties of animal and vegetable proteins", Food hydrocolloids, 2016, Vol.53, pp.141-154.
[12] Liu, Linlin, Jianhua Zeng, Bingyu Sun, Na Zhang, Yinyuan He, Yanguo Shi, and Xiuqing Zhu, "Ultrasound-Assisted Mild Heating Treatment Improves the Emulsifying Properties of 11S Globulins", Molecules, 2020, Vol.25, no.4, p.875.
[13] Chemat, Farid, Natacha Rombaut, Anne-Gaëlle Sicaire, Alice Meullemiestre, Anne-Sylvie Fabiano-Tixier, and Maryline Abert-Vian, "Ultrasound assisted extraction of food and natural products. Mechanisms, techniques, combinations, protocols and applications. A review", Ultrasonics sonochemistry, 2017, Vol.34, pp.540-560.
[14] Yimenu, Samuel M., J. Y. Kim, and B. S. Kim, "Prediction of egg freshness during storage using electronic nose", Poultry science, 2017, Vol.96, no.10, pp.3733-3746.
[15] Arivazhagan, S., R. Newlin Shebiah, Hariharan Sudharsan, R. Rajesh Kannan, and R. Ramesh, "External and internal defect detection of egg using machine vision", Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences, 2013, Vol.4, no.3, pp.257-262.
 [16] فائز، م.، علیان نژادی، م.، نادری، ل.، "بررسی ساز و کار استخراج ترکیبات غذایی و دارویی با کمک فراصوت". نشریه علمی صوت و ارتعاش. 1398، دوره 8، شماره16: 26-42
[17] Perera, Conrad O., and Mona Ahmed J. Alzahrani, "Ultrasound as a pre-treatment for extraction of bioactive compounds and food safety: A review", LWT, 2021, Vol.142, p.111114.
[18] شیرزائی، ش.، شیخ الاسلامی، ز.، صالحی، ا.، "بررسی امکان مشروط نمودن دانه گندم با امواج فراصوت و تاثیر آن بر خصوصیات فارینوگرافی خمیر و تصویری نان بربری"، علوم و صنایع غذایی ایران،1396، دوره14، شماره71: 291-298.
[19] Jirangrat, Wannita, Damir Dennis Torrico, June No, Hong Kyoon No, and Witoon Prinyawiwatkul, "Effects of mineral oil coating on internal quality of chicken eggs under refrigerated storage", International Journal of food science & technology, 2010, Vol.45, no.3, pp.490-495.
[20] Aboonajmi, M., A. Akram, T. Nishizu, N. Kondo, S. K. Setarehdan, and A. Rajabipour, "An ultrasound based technique for the determination of poultry egg quality", Research in Agricultural Engineering, 2010, Vol.56, no.1, pp.26-32.
[21] Li, Jiating, Susu Zhu, Shui Jiang, and Jun Wang, "Prediction of egg storage time and yolk index based on electronic nose combined with chemometric methods", LWT-Food Science and Technology, 2017, Vol.82, pp.369-376.
[22] Yüceer, Muhammed, and Cengiz Caner, "The effects of ozone, ultrasound and coating with shellac and lysozyme–chitosan on fresh egg during storage at ambient temperature. Part II: microbial quality, eggshell breaking strength and FT‐NIR spectral analysis", International Journal of Food Science & Technology, 2020, Vol.55, no.4, pp.1629-1636.
[23] Malfatti, Luciano Heusser, Aline Zampar, Alessandro Cazonatto Galvão, Weber da Silva Robazza, and Marcel Manente Boiago, "Evaluating and predicting egg quality indicators through principal component analysis and artificial neural networks," LWT, 2021, Vol.148, pp.111720.
[24] Aganovic, Kemal, Christian Hertel, Rudi F. Vogel, Reimar Johne, Oliver Schlüter, Uwe Schwarzenbolz, Henry Jäger et al., "Aspects of high hydrostatic pressure food processing: Perspectives on technology and food safety", Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 2021.
[25] Ai, Minmin, Zheng Zhang, Hong Fan, Yuanyuan Cao, and Aimin Jiang, "High-intensity ultrasound together with heat treatment improves the oil-in-water emulsion stability of egg white protein peptides", Food Hydrocolloids, 2021, Vol.111, p.106256.
[26] Jahangir Esfahani, Hamid, Iman Shahabi-Ghahfarrokhi, and Rahmatollah Pourata, "Investigation into the shelf life extending of chicken eggs using UV-C irradiated starch-oleic acid coating solutions", Journal of Food Research, 2021, Vol.31, no.1, pp.67-81.
[27] Mattioli, Simona, Roberta Ortenzi, Stefania Scuota, A. Cartoni Mancinelli, Alessandro Dal Bosco, Elisa Cotozzolo, and Cesare Castellini, "Impact of ozone and UV irradiation sanitation treatments on the survival of Salmonella and the physical–chemical characteristics of hen eggs", Journal of Applied Poultry Research, 2020, Vol.29, no.2, pp.409-419.
[28] Vanga, Sai Kranthi, Jin Wang, Shesha Jayaram, and Vijaya Raghavan, "Effects of Pulsed Electric Fields and Ultrasound Processing on Proteins and Enzymes: A Review", Processes, 2021, Vol.9, no.4, p.722.
[29] Rano, Urazova, "About quality of pulsed electric fields processed milk and egg products", Евразийский Союз Ученых, 2021, Vol.2-2, no.83, pp.13-16.
[30] Sujayasree, O. J., A. K. Chaitanya, R. Bhoite, R. Pandiselvam, Anjineyulu Kothakota, Mohsen Gavahian, and Amin Mousavi Khaneghah, "Ozone: An Advanced Oxidation Technology to Enhance Sustainable Food Consumption through Mycotoxin Degradation", Ozone: Science & Engineering, 2021, pp.1-21.
[31] Aboonajmi, Mohammad, and Hamideh Faridi, "Quality Assessment Methods and Postharvest Handling of Fresh Poultry Eggs", In Handbook of Food Preservation, 2020, pp.169-188. CRC Press.
[32] Poojary, Mahesha M., Nicolo Dellarosa, Shahin Roohinejad, Mohamed Koubaa, Urszula Tylewicz, Federico Gómez‐Galindo, Jorge A. Saraiva, Marco Dalla Rosa, and Francisco J. Barba, "Influence of innovative processing on γ‐aminobutyric acid (GABA) contents in plant food materials", Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 2017, Vol.16, no.5, pp.895-905.
[33] Zarezadeh, Mohammad Reza, and Mohammad Aboonajmi, "Diagnostic Ultrasound, a non-destructive approach for quality evaluation of Agro-food products", NDT Technology, 2019, Vol.2, no.3, pp.32-41.
[34] Putra, Yudi Eka, Sri Ratna Sulistiyanti, and Ahmad Saudi Samosir, "Characteristics of Ultrasonic Velocity in Eggs Using HC-SR04 Module", 2020.
[35] Lesnierowski, Grzegorz, and Jerzy Stangierski, "What's new in chicken egg research and technology for human health promotion?-A review", Trends in food science & technology, 2018, Vol.71, pp.46-51.
[36] AM, EL-Kholy, Saadia H EL-Shinawy, Hemmat Seliem, and Mohamed MA Zeinhom, "Potential risk of some pathogens in table eggs", Journal of Veterinary Medical Research, 2020.
[37] Bi, Xiufang, Xiaoqiong Wang, Yan Chen, Liyi Chen, Yage Xing, and Zhenming Che, "Effects of combination treatments of lysozyme and high power ultrasound on the Salmonella typhimurium inactivation and quality of liquid whole egg", Ultrasonics sonochemistry, 2020, Vol.60, pp.104763.
[38] Clímaco, Winnie Luiza dos Santos, Érica de Faria Melo, Diego Pereira Vaz, Mariana Masseo Saldanha, Maria Fernanda Vieira da Silva Pinto, Letícia Carolina Cleto Fernandes, Nelson Carneiro Baião et al., "Eggshell microbiology and quality of hatching eggs subjected to different sanitizing procedures", Pesquisa Agropecuária Brasileira, 2018, Vol.53, pp.1177-1183.
[39] Techathuvanan, Chayapa, and Doris Helen D'Souza, "High intensity ultrasound for Salmonella Enteritidis inactivation in culture and liquid whole eggs", Journal of food science, 2018, Vol.83, no.6, pp.1733-1739.
[40] Sheng, Long, Yibo Wang, Jiahui Chen, Jie Zou, Qi Wang, and Meihu Ma, "Influence of high-intensity ultrasound on foaming and structural properties of egg white", Food Research International, 2018, Vol.108, pp.604-610.
[41] Sert, Durmus, Ali Aygun, Emrah Torlak, and Emin Mercan, "Effect of ultrasonic treatment on reduction of Esherichia coli ATCC 25922 and egg quality parameters in experimentally contaminated hens' shell eggs", Journal of the Science of Food and Agriculture, 2013, Vol.93, no.12, pp.2973-2978.
[42] Yüceer, Muhammed, and Cengiz Caner, "The effects of ozone, ultrasound and coating with shellac and lysozyme–chitosan on fresh egg during storage at ambient temperature–part 1: interior quality changes", International Journal of Food Science & Technology, 2020, Vol.55, no.1, pp.259-266.
[43] Caner, Cengiz, and Muhammed Yüceer, "Efficacy of various protein-based coating on enhancing the shelf life of fresh eggs during storage", Poultry Science, 2015, Vol.94, no.7, pp.1665-1677.
[44] Liu, Ya‐Fei, Indrawati Oey, Phil Bremer, Alan Carne, and Pat Silcock, "Modifying the functional properties of egg proteins using novel processing techniques: A review", Comprehensive reviews in food science and food safety, 2019, Vol.18, no.4, pp.986-1002.
[45] Arzeni, Carolina, Oscar E. Pérez, and Ana MR Pilosof, "Power ultrasound assisted design of egg albumin nanoparticles", Food Biophysics, 2015, Vol.10, no.4, pp.439-446.
[46] Wang, Ruihong, Yanqiu Ma, Zihong Ma, Qingpu Du, Ying Zhao, and Yujie Chi, "Changes in gelation, aggregation and intermolecular forces in frozen-thawed egg yolks during freezing", Food Hydrocolloids, 2020, Vol.108, p.105947.
[47] Zhao, Yan, Feng Feng, Yuan Yang, Chunhong Xiong, Mingsheng Xu, and Yonggang Tu, "Gelation behavior of egg yolk under physical and chemical induction: A review", Food Chemistry, 2021, p.129569.
[48] Anton, Marc, "Egg yolk: structures, functionalities and processes", Journal of the Science of Food and Agriculture, 2013, Vol.93, no.12, pp.2871-2880.
[49] Monfort, Silvia, Pilar Mañas, Santiago Condón, Javier Raso, and Ignacio Álvarez, "Physicochemical and functional properties of liquid whole egg treated by the application of pulsed electric fields followed by heat in the presence of triethyl citrate", Food Research International, 2012, Vol.48, no.2, pp.484-490.
[50] Chandrapala, Jayani, Bogdan Zisu, Martin Palmer, Sandra Kentish, and Muthupandian Ashokkumar, "Effects of ultrasound on the thermal and structural characteristics of proteins in reconstituted whey protein concentrate", Ultrasonics sonochemistry, 2011, Vol.18, no.5, pp.951-957.
[51] Nagy, David, Jozsef Felfoldi, Andrea Taczmanne Bruckner, Csilla Mohacsi-Farkas, Zsanett Bodor, Istvan Kertesz, Csaba Nemeth, and Viktoria Zsom-Muha, "Determining Sonication Effect on E. coli in Liquid Egg, Egg Yolk and Albumen and Inspecting Structural Property Changes by Near-Infrared Spectra", Sensors, 2021, Vol.21, no.2, p.398.
[52] Gómez‐Sánchez, Diana Laura, Oscar Antonio‐Gutiérrez, Andrea Selene López‐Díaz, Enrique Palou, Aurelio López‐Malo, and Nelly Ramírez‐Corona, "Performance of combined technologies for the inactivation of Saccharomyces cerevisiae and Escherichia coli in pomegranate juice: The effects of a continuous‐flow UV‐Microwave system", Journal of Food Process Engineering, 2020, Vol.43, no.12, p.e13565.
[53] He, Qiao, Donghong Liu, Muthupandian Ashokkumar, Xingqian Ye, Tony Z. Jin, and Mingming Guo, "Antibacterial mechanism of ultrasound against Escherichia coli: Alterations in membrane microstructures and properties", Ultrasonics Sonochemistry, 2021, Vol.73, p.105509.
[54] پاک باطن، س.، کریمی، م.، الهامی راد، ا.، شیخ الاسلامی، ز.، "تأثیرامواج فراصوت و امولسیفایر مونو دی گلیسرید بر کیفیت کیک فنجانی"، پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, 1394، دوره 11، ش.1، صص.31-40.
[55] Buzrul, Sencer, "High hydrostatic pressure applications on liquid whole egg", World's Poultry Science Journal, 2021, Vol.77, no.1, pp.71-90.
[56] Baba, Kazuma, Taiga Kajiwara, Shogo Watanabe, Sunao Katsuki, Ryo Sasahara, and Kazuyuki Inoue, "Low‐Temperature Pasteurization of Liquid Whole Egg using Intense Pulsed Electric Fields", Electronics and communications in Japan, 2018, Vol.101, no.2, pp.87-94.
[57] Monfort, S., Elisa Gayán, G. Saldaña, E. Puértolas, S. Condón, J. Raso, and I. Álvarez, "Inactivation of Salmonella Typhimurium and Staphylococcus aureus by pulsed electric fields in liquid whole egg", Innovative Food Science & Emerging Technologies, 2010, Vol.11, no.2, pp.306-313.
[58] Vazirov, Ruslan, Sergey Sokovnint, Alisa Romanova, and Ksenia Moiseeva, "Analysis of radiation effects on chicken eggs and meat irradiated by nanosecond electron beams", 2020.
[59] Lasagabaster, Amaia, Juan Carlos Arboleya, and Inigo Martinez De Maranon, "Pulsed light technology for surface decontamination of eggs: impact on Salmonella inactivation and egg quality", Innovative Food Science & Emerging Technologies, 2011, Vol.12, no.2, pp.124-128.
[60] Geng, Fang, Yunxiao Xie, Yi Wang, and Jinqiu Wang, "Depolymerization of chicken egg yolk granules induced by high-intensity ultrasound", Food Chemistry, 2021, Vol.354, p.129580.
[61] Braun, P. G., N. Fernandez, and H. Fuhrmann, "Investigations on the effect of ozone as a disinfectant of egg surfaces", Ozone: science & engineering, 2011, Vol.33, no.5, pp.374-378.
[62] Yüceer, Muhammed, and Cengiz Caner, "The impact of coatings and novel processing techniques on the functionality of table eggs during extended storage period at ambient temperature", Journal of Food Processing and Preservation, 2021, Vol.45, no.3, p.e15261.
[63] Patrignani, Francesca, Lucia Vannini, Sylvain L. Sado Kamdem, Isabel Hernando, Raquel Marco-Molés, M. Elisabetta Guerzoni, and Rosalba Lanciotti, "High pressure homogenization vs heat treatment: Safety and functional properties of liquid whole egg", Food microbiology, 2013, Vol.36, no.1, pp.63-69.
[64] Chi, YuJie, HaoKai Zhang, Yuan Chi, and JunTong Wang, "Effect of high pressure homogenization cooperated with high acyl gellan gum on stability and rheological properties of liquid egg with green pepper juice", Shipin Kexue/Food Science, 2019, Vol.40, no.9, pp.91-98.