دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 3-98 
تأثیر تغییرات فرکانس بر ارتعاشات دیافراگم میکروپمپ الکترومغناطیسی

صفحه 58-63

سارا راهدار؛ طاهره فنائی شیخ الاسلامی؛ مجتبی میرحسینی