دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، اسفند 1394، صفحه 3-129 
اصول و کاربرد پایش سلامت سازه ها

صفحه 3-17

رسول محرمی؛ امیرحسین بیات؛ سروش آقائی


نشر آوایی در مطالعات و بررسی‌های خوردگی

صفحه 19-24

محمود علی اف خضرایی؛ محمد احمدزاده


بررسی تجربی اثر سرعت برشی بر ارتعاش چتر در ‏فرایند داخل‏ تراشی

صفحه 39-52

منصور رفیعیان؛ مریم خلیلی گشنیگانی؛ محمد مهدی ابوترابی


امواج فراصوتی روشی نوین در استخراج ترکیب‌های گیاهی

صفحه 85-99

مرضیه قربانی؛ محمد ابونجمی؛ مجید قربانی جاوید


مروری بر کنترل ارتعاشات سازه‎‌های دریایی

صفحه 101-105

محمدرضا تابش پور؛ ابراهیم ملایجردی