بررسی شرایط اکوستیکی کلاس‌های درسی با استفاده از نرم‌افزار ادئون (مطالعة موردی)

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی-بخش آکوستیک

چکیده

صحبت‌کردن و شنیدن مهم‌ترین رفتار‌های ارتباطی در اکثر محیط‌های آموزشی است. به‌طور کلی شرایط اکوستیکی مناسب در یک فضای آموزشی را می‌توان راحتی ارتباط صوتی در آن فضا بین دانش‌آموزان و نیز بین آموزگار و دانش‌آموز دانست. مشخصه‌های فیزیکی اساسی در اکوستیک کلاس درس، که تعیین‌کنندة وضوح گفتار هستند، بر میزان دریافت، تمرکز شنوندگان و به‌طور کلی یادگیری تأثیرگذارند. مهم‌ترین این مشخصه‌ها شامل نوفة زمینه، زمان واخنش و شاخص انتقال گفتار می‌باشند. در این مقاله، به‌منظور بررسی مشخصه‌های تعیین‌کنندة کیفیت اکوستیکی کلاس درس، نوفة زمینه و زمان واخنش اندازه‌گیری شده است. برای بررسی بیشتر شرایط اکوستیکی از روش مدلسازی استفاده شده است. نرم‌افزار مورد استفاده نیز نرم‌افزار ادئون است. به‌دلیل نزدیک‌بودن نتایج زمان واخنش به‌دست آمده از روش شبیه‌سازی و اندازه‌گیری، می‌توان از ادئون برای پیشگویی زمان واخنش محیط‌های آموزشی استفاده کرد. همچنین با استفاده از این نرم‌افزار، شاخص انتقال گفتار در کلاس درس تعیین می‌شود. مقدار تعیین‌شده نشان می‌دهد با اینکه زمان واخنش در این کلاس در حد مجاز است، وضوح گفتار در حد متوسط می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات