آزمون ارتعاشات زمینی سطوح کنترل هواپیما پیش‌درآمدی بر آزمون پروازی فلاتر

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار مجتمع دانشگاهی هوافضا دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در این مقاله ضمن بیان اهمیت و جایگاه انجام آزمون مودال در سازه‌های هوایی و نقش آن در اخذ گواهینامه‌های پروازی، به شرح روند و چگونگی اجرای این آزمون روی یکی از سطوح کنترل یک هواپیمای جت آموزشی پرداخته شده است. برای انجام آزمون مودال این سازه از دو رویکرد تحریک با چکش (تحریک ضربه) و تحریک با لرزانندة الکترودینامیکی استفاده شده است. نتایج حاصل از این دو روش حاکی از انطباق و همگرایی فرکانس‌های طبیعی به‌عنوان یکی از نتایج مهم حاصل از آزمون مودال بوده و علاوه بر آن شکل مودها نیز انطباق بسیار مناسبی با یکدیگر دارند. همچنین، در این پژوهش برای اجرای مناسب آزمون و تعیین نقاط مناسب تحریک و پاسخ، آنالیز مودال عددی نیز انجام شده است. مقایسة نتایج آزمون تجربی و آنالیز عددی نشان می‌دهد که مدل اجزای محدود این سطح کنترل نیازمند اصلاح و به‌روزرسانی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات