تاثیر شرایط مرزی غیرایده آل بر ارتعاشات آزاد تیر با تکیه گاه ساده

دوره 10، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 71-83

رضا آذرافزا؛ مهدی همت بلند؛ علی داور


یک مدل هوش مصنوعی برای ساخت شاخص سلامت چرخ‌دنده‌ها

دوره 12، شماره 23، شهریور 1402، صفحه 72-85

محمدرضا کاجی؛ جمشید پرویزیان؛ محمد سیلانی؛ سید حسین میرلوحی


انتشار آکوستیکی و تشخیص سیگنال نشتی با نرخ جریان کم با استفاده از روش CFAR

دوره 12، شماره 24، اسفند 1402، صفحه 72-85

عبدالرضا اوحدی همدانی؛ علی اصغر علیزاده؛ محمد زارعی نژاد؛ حمیدرضا امین داور


مطالعه فرکانس ارتعاش سازه پل به کمک دستگاه ارتعاش-سنج لیزری دوپلری

دوره 9، شماره 17، شهریور 1399، صفحه 81-90

,ونداد صانعی نژاد؛ پویا گورانی؛ امیرحسین براتی سده؛ فاطمه رضائی


واکاوی شرایط آکوستیکی مساجد تاریخی تبریز از منظر گونه بندی حجمی و فرمی

دوره 10، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 84-105

فرزانه قلیزاده؛ عباس غفاری؛ محمدعلی کی‌نژاد


تاثیر اعداد بی‌بعد بر فرکانس تشدید یک قطره آونگان

دوره 12، شماره 23، شهریور 1402، صفحه 86-96

شهرام قربانی فر؛ محمد طیبی رهنی؛ داور نورمحمدی


مروری بر پارامترهای عملکردی میراگرهای ارتعاشی مغناطیسی

دوره 12، شماره 24، اسفند 1402، صفحه 86-105

محمد رضا نجفی؛ عباس مطلبی


اثر پذیری وضوح گفتار از تغییرات طول و عرض کلاس های درس با حجم فضایی مشابه

دوره 9، شماره 17، شهریور 1399، صفحه 91-102

سید آرش نبوتی فومنی؛ فرهنگ مظفر؛ سید رضا مرتضایی


کنترل مرزی رایزر دریایی انعطاف پذیر با فرض پروفیل‌های خطی و نمایی برای جریان سطحی

دوره 9، شماره 18، اسفند 1399، صفحه 91-105

منوچهر صالحی؛ فیروز بختیاری نژاد؛ ارسطو عظیمی


برآورد سرعت وسایل نقلیه متحرک در مسیرهای دایروی با استفاده از دو حسگر بردار صوتی

دوره 12، شماره 23، شهریور 1402، صفحه 97-108

امامیرحسین عرب؛ عباس رهی؛ مرتضی شهروی؛ ابوالفضل حسنی بافرانی


بررسی کارایی روش هیبرید کنترل فعال و غیرفعال در کاهش نوفه جیغ چرخ قطار

دوره 10، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 106-120

سید رحیم مرجانی؛ داود یونسیان


توسعه ی روشی برای کاهش مرتبه ی مدل کوپل اکوستیک سازه ی خودرو

دوره 12، شماره 23، شهریور 1402، صفحه 109-121

محمدرضا رحیمی نژاد؛ شهرام آزادی؛ گلسا قناتی