بهینه‌سازی عملکرد آکوستیکی در ورق‌های ساندویچی با هسته لانه زنبوری

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

به‌منظور مقابله با مشکلات آلودگی صوتی، طراحی سیستم‌ها و سازه‌هایی که بتوانند کنترل هدفمندی بر روی انتشار امواج صوتی داشته باشند، از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از روش‌های رایج و پرکاربرد در کنترل آلودگی صوتی استفاده از ورق‌های ساندویچی به‌عنوان عایق آکوستیکی است. ویژگی بارز این نوع ورق‌ها قابلیت تغییرپذیری بالای هسته آنها است به نحوی که با تغییر جنس و چیدمان هسته، خواص صوتی و مکانیکی ورق تغییر می‌کند. در سال‌های اخیر از ساختارهای لانه زنبوری به‌عنوان هسته ورق‌های ساندویچی استفاده شده است. هسته‌های لانه زنبوری به‌علت ویژگی وزن کم و سختی بالا، گزینه مناسبی برای طراحی عایق‌های صوتی محسوب می‌شوند. ویژگی‌های متنوع و مشخصه‌های مختلف ساختار لانه زنبوری از جمله هندسه سلولی، جنس سازه به‌کار رفته و نوع چیدمان و نحوه جهت‌گیری سلول‌ها در کنار یکدیگر، این موضوع را نشان می‌دهد که ساختار بهینه‌ای طراحی شود تا رفتار آکوستیکی مناسب‌تری از این ساختار به‌دست آید. در این پژوهش از الگوریتم ژنتیک به‌منظور بهبود عملکرد آکوستیکی ساختار ورق ساندویچی با هسته لانه زنبوری استفاده شده است. این بهینه‌سازی برای دو نوع جهت‌گیری معمول سلول‌های لانه زنبوری و با درنظر گرفتن اینکه ورق تحت بارگذاری درون صفحه‌ای قرار دارد، انجام شده است. عمل بهینه‌سازی بر روی متغیرهای هندسی سلول لانه زنبوری برای تعدادی از مواد با خواص فیزیکی و مکانیکی مختلف، صورت پذیرفته است و هدف، کاهش عبور صوت از این ورق در محدوده فرکانسی پایین بوده است. به این دلیل، بیشینه کردن ضریب افت انتقال صدا مورد توجه قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد موادی که جرم بالا و سختی نسبتا کمتری دارند عایق صوتی مناسب‌تری محسوب می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

optimization of acoustic performance in honeycomb sandwich sheets

نویسنده [English]

  • Reyhaneh Esmaeili
فارغ التحصیل
چکیده [English]

In order to deal with the problems of noise pollution, designing systems and structures that can have targeted control over the propagation of sound waves is of great importance. One of the most common and widely used methods in controlling noise pollution is the use of sandwich panels as acoustic insulation. The distinctive feature of this type of panels is the high variability of their core, so that by changing the material and arrangement of the core, the acoustic and mechanical properties of the panel change. In recent years, nesting structures have been used as the core of sandwich panels. Nesting cores are a good option for designing sound insulation due to their light weight and high stiffness. The various features and characteristics of the nest structure, including cell geometry, the type of structure used, and the type of arrangement and orientation of the cells next to each other, indicate that an optimal structure should be designed to achieve better acoustic behavior. In this research, genetic algorithm has been used to improve the acoustic performance of sandwich panel structure with honeycomb core. This optimization is done for two common types of nesting cell orientations, taking into account that the panel is under in-plane loading. Optimization has been performed on the geometric variables of the nesting cell for a number of materials with different physical and mechanical properties, and the aim was to reduce the sound transmission through this panel in the low frequency range.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acoustics
  • sandwich panel
  • honeycomb core
  • genetic algorithm
[1] Wang, Tongan, Shan Li, Shankar Rajaram, and Steven R. Nutt, "Predicting the sound transmission loss of sandwich panels by statistical energy analysis approach", Journal of Vibration and Acoustics, 2010, Vol.132, no.1.
[2] Lang, Mark A., and Clive L. Dym, "Optimal acoustic design of sandwich panels", The Journal of the Acoustical Society of America, 1975, Vol.57, no.6, pp.1481-1487.
[3] Toyoda, Masahiro, Kimihiro Sakagami, Daiji Takahashi, and Masayuki Morimoto, "Effect of a honeycomb on the sound absorption characteristics of panel-type absorbers", Applied acoustics, 2011, Vol.72, no.12, pp.943-948.