نتایج اجرای برنامه نت پیش بینانه مبتنی بر ترموگرافی، آنالیز ارتعاشات و آکوستیک امیشن در یکی از میادین نفتی کشور

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

کارشناس پایش وضعیت شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت OICO

چکیده

به‌منظور اجرای درست روش‌های پایش وضعیت لازم است هر روش به‌صورت اصولی اجرایی شده و نتایج به‌دست آمده از هر روش با نتایج خروجی روش­های دیگر مقایسه گردد. در برخی موارد ممکن است در عیب‌یابی‌ها، یک روش خاص کارا باشد ولی در بیشتر موارد می‌توان گفت که تجمیع روش‌های مختلف به تصمیم‌گیری درست کمک شایانی می‌کند. در پژوهش جاری ضمن تشریح چگونگی استفاده از روش‌های پایش وضعیت مختلف، به دستاوردهای حاصل از اجرای هم‌زمان این روش‌ها در یکی از میادین نفتی کشور پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Results of implementation of predictive net program based on thermography, vibration analysis and acoustic emission in one of the country's oil fields

نویسنده [English]

  • Saeed Shirvani Shahenayati
CM Expert at OICO
چکیده [English]

In the maintenance system in industries, there are different strategies that in each industry, a specific strategy is tried to be implemented as a superior strategy.What is certain is that trying to implement a specific strategy in the product maintenance system is a closed view and it is necessary to select and implement the desired strategies according to the situation of each industry.In order to properly implement the situation monitoring techniques, it is necessary to implement each technique in a principled manner and compare the results obtained from each technique with the output results of other techniques. In some cases, a particular technique may be effective in diagnostics, but in most cases it can be said that the combination of different techniques helps to make the right decision.
In the present study, while explaining how to use different situation monitoring techniques, the achievements of the simultaneous implementation of these techniques in one of the country's oil fields have been discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Condition monitoring
  • vibration analysis
  • thermography
  • ultrasound test
 

[1] Douglas Plucknett,“Reliability Centered Maintenance using RCM Blitz”, 2011.

[2] Caesarendra, Wahyu, Buyung Kosasih, Anh Kiet Tieu, Hongtao Zhu, Craig AS Moodie, and Qiang Zhu, "Acoustic emission-based condition monitoring methods: Review and application for low speed slew bearing", Mechanical Systems and Signal Processing, 2016, Vol.72, pp.134-159.
[3] Vishwakarma, Manish, Rajesh Purohit, V. Harshlata, and P. Rajput, "Vibration analysis & condition monitoring for rotating machines: a review", Materials Today: Proceedings, 2017, Vol.4, no.2, pp.2659-2664.
[4] Bagavathiappan, Subramaniam, B. B. Lahiri, T. Saravanan, John Philip, and T. Jayakumar, "Infrared thermography for condition monitoring–A review", Infrared Physics & Technology, 2013, Vol.60, pp.35-55.