شناسایی خرابی جعبه‌دندة آسیـای مـواد در کارخانة سیمان باهارلی ترکمنستان با استفاده از آنالیز ارتعاشات

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 مدیرعامل

2 سرپرست پایش وضعیت

چکیده

در این مقاله‏‌ به مسئلة فرونشاندن ارتعاشات خودتحریک در فرایند میکروفرزکاری به‌منظور دستیابی به دقت بیشتر، کیفیت سطح بهتر و نرخ برداشت ماده بالاتر پرداخته شده است. فرایند میکروفرزکاری به‌صورت سیستمی دو درجه آزادی مدل شده و آثار خروج از مرکز ابزار برش نیز در نظر گرفته شده است. به‌منظور افزایش پایداری سیستم در عمق برش بیشتر و در نتیجه نرخ برداشت مادة بالاتر، جاذب‌های ارتعاشی خطی و غیرخطی طراحی شده‌اند و مقادیر پارامترهای آنها توسط یک الگوریتم توسعه‌یافته بهینه شده است. تأثیر این جاذب‌ها بر پاسخ زمانی سیستم و ناحیة پایداری آن بررسی و نشان داده شده است که ارتعاشات سیستم به‌میزان قابل توجهی کاهش یافته و ناحیة پایداری نیز به‌طور محسوسی گسترش یافته است. در نهایت عملکرد انواع جاذب‌های ارتعاشی با یکدیگر مقایسه و بهترین نوع آن مشخص شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] بهزاد، مهدی، کیوان سپانلو، مسعود آسایش و عباس روحانی. اصول و مبانی ارتعاشات در نگهداری، تعمیرات و عیب­یابی ماشین­های دوار، تهران: انتشارات شرکت ملی صنایع پتروشیمی، چاپ اول، 1386.
[2] وروانی فراهانی، حسین، حسین غلامزاده ثانی، علیرضا رضائی. "پایش وضعیت و عیب یابی ریشه­ای یاتاقان­های کلینکر کراشر در یک کارخانه سیمان"، هشتمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب‌یابی ماشین‌آلات، ایران، تهران، دانشگاه صنعتی شریف، اسفند 1392.
[3] Gagnon, F. Spike Energy Diagnostics (and Similar Techniques), History, Usefulness & Future Outlook, Vibra-K Consultants Ltd.