موضوعات = دینامیک سازه ها
کنترل مرزی رایزر دریایی انعطاف پذیر با فرض پروفیل‌های خطی و نمایی برای جریان سطحی

دوره 9، شماره 18، اسفند 1399، صفحه 91-105

منوچهر صالحی؛ فیروز بختیاری نژاد؛ ارسطو عظیمی


مطالعه فرکانس ارتعاش سازه پل به کمک دستگاه ارتعاش-سنج لیزری دوپلری

دوره 9، شماره 17، شهریور 1399، صفحه 81-90

,ونداد صانعی نژاد؛ پویا گورانی؛ امیرحسین براتی سده؛ فاطمه رضائی


تحلیل دینامیکی حرکت سوزن ماشین گردباف بر روی بادامک به روش المان محدود

دوره 5، شماره 10، اسفند 1395، صفحه 3-9

سید بهزاد عبدالهی؛ سید مهدی حجازی


مروری بر کنترل ارتعاشات سازه‎‌های دریایی

دوره 4، شماره 8، اسفند 1394، صفحه 101-105

محمدرضا تابش پور؛ ابراهیم ملایجردی


آزمون ارتعاشات زمینی سطوح کنترل هواپیما پیش‌درآمدی بر آزمون پروازی فلاتر

دوره 4، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 76-85

سعید شکراللهی؛ فرهاد عادل؛ سهیل خدایاری آبکنار


تنظیم بهینه میراگر جرمی نیمه فعال با سختی متغیر

دوره 3، شماره 5، شهریور 1393، صفحه 19-27

علی مینائی؛ سید امیر کیوان قربانی تنها


تحلیل لرزه‌ای سکوهای پایه ثابت

دوره 3، شماره 5، شهریور 1393، صفحه 57-69

محمدرضا تابش پور