دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 3-126 
چگونگی تست و آنالیز مودال پره های بالگرد

صفحه 22-32

سید علی موسوی؛ محمدرضا الهامی؛ حسین طائب


تاثیر ارتعاشات اولتراسونیک بر فعال‌سازی، تحرک و چگالی نابجایی‌ها در مواد فلزی

صفحه 33-46

مرتضی صادقی؛ امیر عبداله؛ علیرضا فلاحی آرزودار؛ رضوان عابدینی


ارزیابی میزان مواجهه کاربران تیلر با ارتعاش

صفحه 66-74

محمد حسین بهشتی؛ پروین نصیری؛ روح اله حاجی زاده


مطالعة تطبیقی روش‌های افزایش برد سیگنال اکوستیکی زیر آب مبتنی بر افزایش توان

صفحه 118-126

فرشید نصرفرد جهرمی؛ عبدالخالق محمدیان دهزیری؛ حسین خسروانیان؛ رضا مردانی