بررسی دسته موتورهای هیدرولیکی از منظر نوع، کاربرد و روند توسعه

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 هیات علمی/دانشگاه صنعتی اصفهان

2 هیات علمی/ دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

دسته موتورها در سامانه هم‌بندی موتور وسایل نقلیه با هدف به حداقل رساندن ارتعاشات منتقل شده از موتور به بدنه و در نتیجه راحتی بیشتر سرنشینان مورد استفاده قرار می‌گیرد. در راستای بهبود خواص دینامیکی دسته موتورها، دسته موتورهای هیدرولیکی معرفی شده‌اند. تحقیقات انجام شده در این حوزه در سه بخش دسته موتورهای غیرفعال، شبه‌فعال و فعال تقسیم‌بندی می‌گردد. در حوزه دسته موتورهای غیرفعال تحقیقات عمدتاً متمرکز بر ارائه طراحی‌های جدید، مدل‌سازی‌های خطی و غیرخطی و بهینه‌سازی طرح‌ها است. در حوزه شبه‌فعال و فعال با هدف برطرف نمودن اشکالات دسته موتورهای غیرفعال، طراحی‌های مختلف به همراه الگوریتم‌های متنوع کنترلی موضوع کار پژوهشگران این حوزه است. در این مقاله به تحقیقات انجام شده در مورد دسته موتورهای هیدرولیکی، کاربرد و روند تکمیل و توسعه آنها پرداخته می‌شود.            

کلیدواژه‌ها