مطالعة تطبیقی روش‌های افزایش برد سیگنال اکوستیکی زیر آب مبتنی بر افزایش توان

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد/دانشگاه شیراز

2 کارشناسی ارشد /دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 پژوهشگر /دانشگاه صنعتی مالک اشتر

4 استادیار /دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در محیط زیر آب مناسب‌ترین ابزار انتقال اطلاعات، امواج اکوستیکی است. مسافتی که سیگنال‌های اکوستیکی درون آب طی می‌کنند به دو عامل فرکانس و توان بستگی دارد، به‌گونه‌ای‌که هرچه فرکانس کمتر و توان بیشتر باشد، سیگنال مسافت بیشتری طی خواهد کرد. در این مقاله، نخست روش‌های متنوع افزایش برد سیگنال اکوستیکی زیر آب، مبتنی بر افزایش توان تقویت‌کننده‌های صوتی، با ذکر معایب و مزایای هر یک بررسی می‌شود. سپس با توجه به اینکه تقویت‌کننده‌های صوتی جهت ارسال سیگنال اکوستیکی بایستی به مبدل[i] متصل شوند و لذا تطبیق امپدانس مناسب به‌خصوص به‌صورت پهن‌باند بین تقویت‌کننده و مبدل از اهمیت قابل توجهی برخودار است، روش‌های گوناگون تطبیق امپدانس به‌ اجمال مورد بحث قرار می‌گیرد و در پایان تمامی روش‌های مطرح‌شده جمع‌بندی می‌شوند.
[i]. Transducer

کلیدواژه‌ها

موضوعات