چگونگی تست و آنالیز مودال پره های بالگرد

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 پژوهشگر/مرکز نحقیقات نهاب دانشگاه امام حسین (ع)

2 عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

3 پژوهشگر مرکز تحقیقات هوایی نهاب

چکیده

بررسی ارتعاشات اجسام دوار در دهه های اخیر مورد توجه کارشناسان علوم سازه ای بوده که یکی از این اجسام، پره های روتور بالگرد می باشد. به دلیل تاثیر بسزای پره ها، بر کارایی و عملکرد بالگرد در این مقاله سعی شده است که چگونگی تست و آنالیز این پره ها از لحاظ ارتعاشی توصیف گردد. در این راستا انواع آزمایش‌های بالانسی (وزن کشی، تست ریسمان و تست تراز) و ارتعاشی (استاتیکی و دینامیکی) بررسی شده و در ادامه نیز دیاگرام اسپک پره های فلزی و کامپوزیتی بالگرد و چگونگی تغییرات آن مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت مشخص گردد با توجه به امکان تغییر و کنترل سختی پره‌های کامپوزیتی، این نوع پره‌ها جهت طراحی در بالگردها بسیار مناسب می باشند.      

کلیدواژه‌ها