بررسی رابطه سختی و فرکانس های طبیعی پیچشی میل موج گیر خودروی سواری پراید با جنس آن و کشسانی اتصالات

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ملایر

2 دانشیار گروه مهندسی مکانیک - دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

یکی از مهم ترین حرکت های نامطلوب در خودروها که مهندسین همواره در صدد حذف یا به حداقل رساندن آن بوده اند، پیچش حول محور طولی خودرو یا اصطلاحاً Roll می باشد. وظیفه جلوگیری از به وجود آمدن این حرکت بر عهده میل موج گیر (Anti Roll bar) است که یکی از بخش های مهم و پرکاربرد سیستم های تعلیق نیمه مستقل و مستقل به شمار می آید. پارامترهای طراحی میل موج گیر از جمله هندسه، جنس و... با پیشرفت فناوری و در اثر سیر تکاملی خودروها، دستخوش تغییراتی گردیده اند که با استفاده از روش های تحلیلی نوین می توان اثرات این تغییرات را روی عملکرد این قطعه مشاهده نمود. باتوجه به پیچیدگی های هندسی این قطعه و اثر مستقیمی که بر مشخصات خوش فرمانی خودرو دارد، دقیق ترین و سریع ترین راه برای این تجزیه و تحلیل ها، استفاده از روش المان محدود (FEM) می باشد. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار ANSYS به مدل سازی میل موج گیر خودروی سواری پراید پرداخته می شود و سپس بررسی تأثیر تغییر دو پارامتر (جنس میل موج گیر و کشسانی اتصالات آن) بر پنج فرکانس طبیعی پیچشی اول که توسط آنالیز مودال تعیین می گردند و حداکثر جابجایی دو انتهای میل موج گیر که توسط آنالیز هارمونیک مشخص می گردند، انجام می شود. در نهایت از طریق بررسی تغییرات حداکثر جابجایی دو انتها، تأثیر این پارامترها بر سختی پیچشی نیز نتیجه گرفته می شود.      

کلیدواژه‌ها