موضوعات = آزمون های شوک و ارتعاش
بررسی اثر تغییر نیم موج‌های محیطی بر فرکانس‌های طبیعی پوسته‌های استوانه‌ای در ارتعاشات زیر آب به‌صورت تجربی و عددی

دوره 9، شماره 18، اسفند 1399، صفحه 3-18

محمد رضا نجفی؛ سعید محجوب مقدس؛ سید محمد مرتضوی؛ محمود سالاری


مدل سازی تأثیر نوفه صدا بر روی یک تیرک پیزوالکتریک برای جمع آوری انرژی

دوره 9، شماره 17، شهریور 1399، صفحه 3-10

امیر پناهی؛ علیرضا حسن‌زاده؛ علی مولوی


تحلیل ارتعاشی و مدلسازی فوم نشستگاه صندلی به کمک روش اجزای محدود

دوره 6، شماره 12، اسفند 1396، صفحه 93-104

ندا عسگری فر؛ علی ملکی؛ شهره دایی جواد


شناسایی ارتعاشات سامانه های دورانی با استفاده از روش پردازش تصویر

دوره 6، شماره 11، شهریور 1396، صفحه 95-112

فیروز بختیاری نژاد؛ خسرو معدنی پور؛ جواد حسین زاده


معرفی و بررسی عملکرد تشدیدگرهای میکرومکانیکی

دوره 5، شماره 9، شهریور 1395، صفحه 85-100

مجید باقری؛ محمد ایمان پرست؛ مهدی راغبی


بررسی تجربی اثر سرعت برشی بر ارتعاش چتر در ‏فرایند داخل‏ تراشی

دوره 4، شماره 8، اسفند 1394، صفحه 39-52

منصور رفیعیان؛ مریم خلیلی گشنیگانی؛ محمد مهدی ابوترابی


آزمون ارتعاشات زمینی سطوح کنترل هواپیما پیش‌درآمدی بر آزمون پروازی فلاتر

دوره 4، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 76-85

سعید شکراللهی؛ فرهاد عادل؛ سهیل خدایاری آبکنار