کلیدواژه‌ها = فرکانس طبیعی
تاثیر اعداد بی‌بعد بر فرکانس تشدید یک قطره آونگان

دوره 12، شماره 23، شهریور 1402، صفحه 86-96

شهرام قربانی فر؛ محمد طیبی رهنی؛ داور نورمحمدی


تحلیل ارتعاش آزاد پوسته استوانه‌ای ترک‌دار به روش عددی و آزمایشگاهی

دوره 11، شماره 22، اسفند 1401، صفحه 17-30

رضا آذرافزا؛ مطهره عزیزی؛ حسین لکزیان؛ پویا پیرعلی


بررسی احتمال ایجاد پدیده تشدید در پره‌های روتور کامپوزیتی یک بالگرد

دوره 10، شماره 19، شهریور 1400، صفحه 15-30

محمد رضا الهامی؛ محمد رضا نجفی؛ حسین روستازاده


بررسی اثر تغییر نیم موج‌های محیطی بر فرکانس‌های طبیعی پوسته‌های استوانه‌ای در ارتعاشات زیر آب به‌صورت تجربی و عددی

دوره 9، شماره 18، اسفند 1399، صفحه 3-18

محمد رضا نجفی؛ سعید محجوب مقدس؛ سید محمد مرتضوی؛ محمود سالاری


فرکانس‌های طبیعی و مدهای ارتعاشی چرخدنده سیاره‌ای ساده تک مرحله‌ای

دوره 5، شماره 9، شهریور 1395، صفحه 109-120

فرهاد شیخ سامانی؛ علی شهابی