نویسنده = سید علی موسوی
بررسی روش‌های بالانس ملخ‌های هوایی

دوره 8، شماره 15، شهریور 1398، صفحه 83-101

سید علی موسوی؛ امید مطهری فرد؛ محمود کفاش میرزا رحیمی؛ علی اصغر خارستانی


بررسی روش‌های عددی در تحلیل ارتعاشات تیرهای دورانی

دوره 4، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 47-57

سید علی موسوی؛ محمدرضا الهامی


چگونگی تست و آنالیز مودال پره های بالگرد

دوره 3، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 22-32

سید علی موسوی؛ محمدرضا الهامی؛ حسین طائب