دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 1-68 
کنترل ارتعاشات به کمک میراگر ضربه ای

صفحه 5-14

سید مهدی زهرائی؛ امیر فرج اللهی راد


ارتعاشات در سیستم‌های چرخدنده‌ای

صفحه 15-26

انوشیروان فرشیدیان فر؛ امین ثقفی


ارتعاش سنج لیزر داپلر

صفحه 35-38

راضیه قبادی؛ بیژن غفاری