ارتعاشات در سیستم‌های چرخدنده‌ای

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه مشهد

چکیده

چرخدنده‌ها به عنوان یکی از منابع مهم ارتعاشات و صدا در سیستم‌های دوار صنعتی شناخته شده ‌اند. پیش‌بینی و کنترل ارتعاشات چرخدنده‌ها به منظور طراحی یک سیستم انتقال چرخدنده‌ای بهینه مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. مدل‌های متنوعی از چرخدنده‌ها برای اهداف مختلفی ارائه شده‌ اند که از مهم‏ترین این اهداف می‌توان به بررسی و تحلیل ارتعاشی، تحلیل تنش، کنترل نوفه، تحلیل پایداری، قابلیت اطمینان و عمر خستگی سیستم اشاره نمود. این پژوهش به بررسی و مطالعه ارتعاشات سیستم‌های انتقال چرخدنده‌ای، تحقیقات و پیشرفت‌های انجام گرفته در این زمینه می‌پردازد. بطور کلی، مدل‌های ریاضی و عوامل مؤثر در دینامیک غیرخطی سیستم‌های چرخدنده‌ای بررسی و همچنین به موارد و موضوعات قابل تأمل برای تحقیقات بیشتر در این زمینه نیز اشاره می‌گردد.

کلیدواژه‌ها