روش نوین اندازه‏ گیری نوسانات دینامیکی با استفاده از پردازش تصویر

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز

2 دانشکده مهندسی برق ، دانشگاه صنعتی سهند

چکیده

در این مقاله یک روش نوین برای اندازه‏ گیری نوسانات دینامیکی با استفاده از پردازش تصویر ارائه شده است. در این روش گام‏هایی کوتاه برای جابه‏جایی‏ ها در نظر گرفته شده و این گام‏ها توسط تکنیک پردازش تصویر اندازه‏ گیری می‏شوند. برای دسترسی به دقت هرچه‏ بیشتر اندازه‏گیری نوسانات، هرکدام از این گام‏ها نیز به گام‏های جزئی‏ تر تقسیم شده و در هر گام اصلی یک تناوب از آنها تکرار می‏شود. این جزء نیز توسط تکنیک پردازش تصویر محاسبه شده و با گام بزرگ‏تر جمع زده می‏شود. با این تکنیک، نوسانات دینامیکی یک جسمِ درحال‏ نوسان با دقت خیلی خوبی اندازه‏ گیری می‏شود. کالیبراسیون سیستم به ‏صورت نرم‏ افزاری است که به تشریح آن نیز پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها