ارزیابی فنی و اقتصادی دستگاه پایش وضعیت لحظه ای جهت بازرسی لوله مغزی سیار در صنعت حفاری

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 کارشناس ارشد شرکت ملی حفاری ایران

چکیده

در این مقاله به بررسی فنی و اقتصادی دستگاه‌های پایش وضعیت لحظه‌ای برای آشکارسازی انواع عیوب موجود در دستگاه لوله مغزی سیار می‌پردازیم. عیب‌های مکانیکی ایجاد شده در لوله مغزی سیار می‌تواند موجب ایجاد ترک و در نهایت شکست تیوب در دستگاه لوله مغزی سیار شود و این موضوع به شکل مؤثری بر فرایند تولید اثرگذار است. از این‌رو، دستگاه‌های پایش وضعیت لحظه‌ای در جلوگیری از شکست ناگهانی لوله مغزی سیار کمک فراوانی کرده‌اند. جهت طراحی و ساخت دستگاه‌های پایش وضعیت، ابتدا با بررسی مکانیزم‌های شکست بر روی لوله مغزی سیار فهم تازه‌ای از رفتار و عیب‌های لوله مغزی سیار به‌دست آمده که این امر منجر به تولید دستگاه‌ها و برنامه‌های مدیریت جهت پایش وضعیت تیوب‌ها در لوله مغزی سیار شده است. تحقیقات نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل در شکست لوله مغزی سیار خستگی مکانیکی است. با اعمال بارهای سیکلی بر تیوب ترک‌های خستگی به‌وجود آمده و رشد می‌کند و موجب شکست در لوله مغزی سیار می‌شود. بدین منظور در این مقاله به بررسی مکانیزم‌های شکست در تیوب‌های لوله مغزی سیار پرداخته و فناوری‌های مورد استفاده در دستگاه‌های پایش وضعیت لحظه‌ای در حین عملیات  ارائه شده است. همچنین با بررسی هزینه‌های عملیاتی و قیمت تمام شده دستگاه، بررسی‌های اقتصادی انجام شده و نتایج ارائه شده است. نتایج نشان می‌دهد استفاده از این دستگاه‌ها موجب بالا رفتن مدت زمان استفاده جهت عملیات بوده و از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]  Afghoul, A., Sridhar Amaravadi, Abderrahmane Boumali, J. Calmeto, Joe Lima, John Lovell, Scott Tinkham, Kean Zemlak, and Timo Staal. “Coiled tubing: the next generation”, Oilfield Review 6, no.4, 1994, pp. 9-23.
[2] جلیلی، م.، ش. مرادی، "بررسی رچتینگ دو محوری در لوله مغزی سیار"، هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک. 1388، دانشکده فنی دانشگاه تهران.
[3] Li, Y. Q., X-L. Gao, L. D. Ni, Q. F. Hu, and Y. A. Xin. “Fatigue of Coiled Tubing and its Influencing Factors: A Comparative Study,” ASME 2016 International Mechanical Engineering Congress and Exposition, 2016, pp. V009T12A081-V009T12A081.
 [4]  Tipton, Steven M. “Multiaxial plasticity and fatigue life prediction in coiled tubing”, Advances in Fatigue Lifetime Predictive Techniques: 3rd Volume. ASTM International, 1996.
[5]  Shaohu, Liu, Xiao Hui, Guan Feng, Jiang Qifeng, Wu Jiwei, and Yang Ting. “Coiled tubing failure analysis and ultimate bearing capacity under multi-group load”, Engineering Failure Analysis, no.79, 2017, pp.803-811.
[6]  Luft, H.B., “Coiled Tubing Inspection: Value, Limitations, Industry Requirements,” Presentation at ICoTA Canada Lunch and Learn, April 13, 2011.
 [7] عادل‌زاده، م.، "خوردگی در صنایع نفت گاز و پتروشیمی و روش مقابله"، کتاب آوا، 1392.
[8]  Tipton, S.M., “Why Coiled Tubing Works and How to Make Sure it Works on Your Job,” Society of Petroleum Engineers Distinguished Lecturer Program, 2010.
[9]  Qin, Xing, Deli Gao, and Yongsheng Liu. “Dynamic Analysis on Unbuckling Process of Helically Buckled Coiled Tubing While Milling Plugs”, Journal of Energy Resources Technology, vol.140, no.9, 2018, pp.092902.
[10] ZhaoMing, Zhou, Shi TaiHe, Yu Runqiao, and Wan Fu. “A New Approach to In-Service Coiled Tubing Improved Inspection Based Micro-Magnetic Technology,” SPE/ICoTA Coiled Tubing & Well Intervention Conference & Exhibition, 2015.
[11] ROSEN-Group, “Coiled Tubing Inspection Service (ACIM) Real-time monitoring for safe operation”, 2014.
[12] اسکونژاد‌، م.م.،" اقتصاد ‌مهندسی ارزیابی ‌اقتصادی ‌پروژه‌های ‌صنعتی"‌، دانشگاه امیرکبیر 1389.
[13] احمدی صدیق، ح. ر.، حقیقی خوشخو،" کاربرد توربو اکسپندر در خطوط لوله ی گاز؛ بررسی فنی-اقتصادی استفاده از توربو اکسپندر به منظور بازیافت انرژی مصرف شده در خطوط لوله ی گاز"، بیست و نهمین کنفرانس بین‌‍المللی برق. 1393.