نویسنده = عبدالرضا اوحدی همدانی
انتشار آکوستیکی و تشخیص سیگنال نشتی با نرخ جریان کم با استفاده از روش CFAR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1403

عبدالرضا اوحدی همدانی؛ علی اصغر علیزاده؛ محمد زارعی نژاد؛ حمیدرضا امین داور


مواد متخلخل جاذب صوت بخش دوم: مکانیزم های جذب صوت و مدلسازی

دوره 10، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 3-23

عبدالرضا اوحدی همدانی؛ ابوالفضل حسنی بافرانی


مواد متخلخل جاذب صوت بخش اول: کاربردها و پارامترها

دوره 10، شماره 19، شهریور 1400، صفحه 110-132

عبدالرضا اوحدی همدانی؛ ابوالفضل حسنی بافرانی