نویسنده = وحید فرتاش وند
کاربرد روش اجزاء محدود در طراحی و ارزیابی عملکرد هورن برش فراصوتی

دوره 11، شماره 22، اسفند 1401، صفحه 3-16

رضوان عابدینی؛ محمد ابراهیم سیاهکوهی؛ علی محمدی سیوکی؛ وحید فرتاش وند


پس پردازش قطعات اکریلونیتریل-بوتادین-استایرن چاپ سه‌بعدی با استفاده از ارتعاشات فراصوت

دوره 11، شماره 22، اسفند 1401، صفحه 79-90

عباسعلی باقری؛ وحید فرتاش وند؛ عبدالواحد کمی


تعیین مشخصه‌های عملکردی و پایش سلامت پیزوالکتریک به روش تحلیل امپدانسی

دوره 11، شماره 21، شهریور 1401، صفحه 14-29

رضوان عابدینی؛ وحید فرتاش وند؛ راضیه السادات سالاری


بررسی سمت و سوی کاربرد ارتعاشات توان بالای فراصوتی در فرآیندهای جوشکاری

دوره 10، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 35-55

علی محمدی سیوکی؛ رضوان عابدینی؛ امیر عبدالله؛ وحید فرتاش وند