موضوعات = ارتعاشات خطی، ارتعاشات غیرخطی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر شرایط مرزی غیرایده آل بر ارتعاشات آزاد تیر با تکیه گاه ساده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

رضا آذرافزا؛ مهدی همت بلند؛ علی داور


2. برداشت انرژی از سیستم دیسک صلب چرخان با دو تیر طره و پیزوالکتریک

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1400، صفحه 133-149

اسماعیل شیرازی؛ علی اصغر جعفری