یازدهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن آکوستیک و ارتعاشات در آذر ماه 1400 برگزار میگرد‌د. جهت کسب اطلاعات بیشتر، به وب سایت کنفرانس مراجعه فرمایید:

https://2021.isav.ir/