مجله علمی صوت و ارتعاش از سال 1391 توسط انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران با کسب موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و مجوز شماره 3/18/8036 مورخ 93/1/25 بصورت دو شماره در سال منتشر می شود. این مجله با انتشار مقاله های تخصصی در زمینه های ارتعاشات و آکوستیک به معرفی، ترویج و بسط آگاهی های علمی در میان جامعه علمی و مهندسی در حوزه های صوت، و ارتعاشات می پردازد.


نشانی دبیرخانه: تهران، خیابان کریمخان زند، نبش خیابان شهید عضدی شمالی (آبان شمالی سابق)، ساختمان علامه طباطبایی، طبقة دوم شمالی، اتاق 306، انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران

              پست الکترونیک: jvs@isav.ir                                         تلفن: 81032323 021

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 3-137 

6. صداخفه‌کن‎ها و ارزیابی تجربی آنها

صفحه 60-72

حسین نکوبیدار؛ فتح الله امی؛ علی میرمحمدی


7. بررسی فناوری‌های صوتی پایش جریان در رودخانه‌ها

صفحه 73-82

مسعود بحرینی مطلق؛ رضا روزبهانی؛ مرتضی افتخاری؛ سید امیرمحمد حسن‌لی


8. بررسی روش‌های بالانس ملخ‌های هوایی

صفحه 83-101

سید علی موسوی؛ امید مطهری فرد؛ محمود کفاش میرزا رحیمی؛ علی اصغر خارستانی


11. مروری بر استفاده از امواج فراصوت در تصفیه پساب های کشاورزی

صفحه 120-137

امیر حسین تقی پور؛ کامیار موقرنژاد؛ مهسا نریمانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول دبیر تخصصی ویراستار ادبی نشریه
شاپا چاپی
2383-1839
شاپا الکترونیکی
2345-623X