دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 3-65 
تأثیر جهت ارتعاش بر نیروی برشی در فرزکاری به‌کمک ارتعاش اولتراسونیک

صفحه 15-23

محمدمهدی ابوترابی زارچی؛ امیر عبدالله؛ محمدرضا رازفر


بررسی نقش ضربان فشار در لرزش ماشین‌های رفت‌ و برگشتی

صفحه 31-41

علیرضا علیزاده عطار؛ احسان ولی‌پور؛ غلامرضا راشد