دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، شهریور 1395، صفحه 3-129 
تحلیل فرکانسی اثر مخلوط سوخت‌های دیزل و بیودیزل بر صدای یک موتور تک سیلندر دیزلی

صفحه 13-22

نعمت کرامت سیاوش؛ غلامحسن نجفی؛ سید رضا حسن بیگی؛ برات قبادیان


شبیه سازی عبور خودروی شنی‌دار از موانع

صفحه 59-70

سعید ابراهیمی؛ علی کلاهدوزان؛ اصغر مهدیان


تشخیص احساس ازسیگنال گفتار با استفاده از موجک بیونیک

صفحه 71-83

رسول یوسفی نزاد؛ بابک حاجی باقر نایینی؛ معصومه شفیعیان


معرفی و بررسی عملکرد تشدیدگرهای میکرومکانیکی

صفحه 85-100

مجید باقری؛ محمد ایمان پرست؛ مهدی راغبی