تجلیل و بزرگداشت از پیشکسوت حوزه‌ آکوستیک و ارتعاشات

مطالب عمومی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی، پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

چکیده

هشتمین کنفرانس بین‌المللی آکوستیک و ارتعاشات (ISAV 2018) با همکاری انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران و دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی دانشگاه شهید بهشتی، در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مورخ 13 و 14 آذرماه سال 1397، در محل پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
در مراسم اختتامیه کنفرانس 1397، یکی از بخش‌های مهم، معرفی و تقدیر از پیشکسوت حوزه آکوستیک و ارتعاشات، بنیان‌گذار و پدر علم آکوستیک در ایران، مرحوم دکتر غلامعلی لیاقتی بود که از طرف انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران و دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی دانشگاه شهید بهشتی، از خانواده ایشان قدردانی به عمل آمد.
در ادامه خلاصه ای از زندگی‌نامه و خدمات ارزشمند مرحوم دکتر غلامعلی لیاقتی که از طرف انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران به عنوان پیشکسوت در این زمینه، در هشتمین دوره برگزاری کنفرانس آکوستیک و ارتعاشات انتخاب شده‌اند، آمده است.