واژه نامه- ارتعاشات

مطالب عمومی

چکیده

انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران اقدام به تألیف یک واژه‌نامه جهت معادل‌های فارسی اصطلاحات انگلیسی حوزه آکوستیک و ارتعاشات نموده است. این واژه‌نامه برای استفاده اساتید، دانشجویان و کارشناسان صنعت بسیار مفید خواهد بود. در این شماره از مجله علمی ترویجی، بخش اول واژه‌ها حضور خوانندگان عزیز معرفی می‌گردد. لطفا نظرات اصلاحی خود را در مورد معادل فارسی واژه‌ها یا افزودن واژه‌های جدید به ایمیل دکتر علی‌اصغر جعفری (مؤلف واژه‌نامه) ارسال نمایید.                                                                         ajafari@kntu.ac.ir