نویسنده = محمد رضا الهامی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی احتمال ایجاد پدیده تشدید در پره‌های روتور کامپوزیتی یک بالگرد

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1400، صفحه 15-30

محمد رضا الهامی؛ محمد رضا نجفی؛ حسین روستازاده


2. بررسی تحلیلی و عددی اثر اختلاف فشار و تغییر شاخص رفتار در میراگرهای مغناطیسی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1399، صفحه 19-35

محمد رضا الهامی؛ محمدرضا نجفی


4. بررسی روش‌های عددی در تحلیل ارتعاشات تیرهای دورانی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1394، صفحه 47-57

سید علی موسوی؛ محمدرضا الهامی


5. چگونگی تست و آنالیز مودال پره های بالگرد

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1393، صفحه 22-32

سید علی موسوی؛ محمدرضا الهامی؛ حسین طائب