بررسی عملکرد دستگاه‌های دورکننده‌ی فراصوتی فرکانس متغیر و فرکانس مدوله شده

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشکده برق و رباتیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

3 مهندسی مکانیک بیوسیستم،دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 مهندسی علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

حفظ و نگهداری مواد غذایی در انبارهای غلات و سیلوها منوط به عدم نفوذ جانوران موذی و جوندگانی مانند موش‌ها است. لذا به‌کارگیری روشی نوین که بتوان به‌وسیله‌ آن جانوران موذی را بدون آسیب به محیط زیست و با تأثیر دائمی دور نمود، بیش از پیش احساس می‌شود. در این پژوهش استفاده از امواج فراصوتی و تأثیر آن بر دور نمودن این جانوران از چنین محیط‌هایی مورد بررسی قرار گرفته است. در نمونه ارائه شده، دستگاه دارای مکانیزم تغییر فرکانس خودکار بوده و توانایی تولید برد مفید با توان بالاتری را نسبت به نمونه‌های سابق دارا است. نتایج نشان می‌دهد استفاده از امواج فراصوتی سبب دور نمودن موجودات موذی و انواع حشرات می‌گردد. با دستگاه فرکانس متغیر معرفی شده در این مقاله، پس از یک هفته، محل تحت آزمایش تا 80 درصد موجب کاهش حیوانات موذی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the performance of variable frequency and modulated frequency ultrasonic removal devices

[1] تاج‌الدین، ب.، رفیعی، ز.، "استفاده از امواج فراصوتی در خشک کردن مواد غذایی (مطالعه موردی تولید چیپس سیب)"، نشریۀ علمی ترویجی صوت و ارتعاش، 1397، دوره 7، شماره 14، صص 90-97.
[2] شیخ‌الاسلامی, ز.، "بررسی تأثیر امواج فراصوتی بر بهبود کیفیت آرد و فراورده‌های نانوایی"، نشریه علمی ترویجی صوت و ارتعاش، 1395، دوره 5، شماره 9، صص 3-12.
[3] Ogochukwu, EZEONU Stella, AMAEFULE Desmond Okechukwu, and OKONKWO Godfrey Nnaegbo, "Construction and Testing Of Ultrasonic Bird Repeller." Journal of Natural Sciences Research, 2012, Vol.2, no.9.
[4] Jenni-Eiermann, Susanne, Daniela Heynen, and Michael Schaub, "Effect of an ultrasonic device on the behaviour and the stress hormone corticosterone in feral pigeons", Journal of pest science, 2014, Vol.87, no.2, pp.315-322.
[5] Fisol, Muhammad Assaqafi Mohd, and Warsuzarina Mat Jubadi, "Ultrasonic and infrared repelling device for controlling the population of rat in paddy field", In 2010 IEEE Asia Pacific Conference on Circuits and Systems, 2010, pp.359-361.
[6] Saini, Simarjit Singh, Divya Bansal, Gurnoor Singh Brar, and Ekambir Sidhu, "Solar energy driven arduino based smart mosquito repeller system", In 2016 International Conference on Wireless Communications, Signal Processing and Networking (WiSPNET), 2016, pp.1239-1243.
[7] Schumake, Stephen A., G. Keith LaVoie, and Kenneth Crane, "Efficacy test protocols for evaluation of ultrasonic rodent repellent devices," 1984.
[8] Simeon, Meshack I., Abubakir S. Mohammed, and Segun E. Adebayo, "Development and preliminary testing of an electronic pest repeller with automatic frequency variation", 2013.
[9] Tiwari, Dileep Kumar, and Mamtaz Alam Ansari, "Electronic Pest Repellent: A Review".
[10] Nankinov, Dimiter, Nikolay Ivanov, Boris Nikolov, Svetla Dalakchieva, Georgi Gluhchev, and Dimiter Trifonov, "Electro-Acoustic Influence on Birds", CYBERNETICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES, 2007,Vol.7, no.3, pp.106-111.
[11] Hamershock, David M., “Ultrasonics as a method of bird control”, No.WL-TR-92-3033. WRIGHT LAB WRIGHT-PATTERSON AFB OH, 1992.
[12] Meek, Paul D., Guy-Anthony Ballard, Peter JS Fleming, Michael Schaefer, Warwick Williams, and Greg Falzon, "Camera traps can be heard and seen by animals", PloS one, 2014, Vol.9, no.10, pp.e110832.
[13] Hammerhead Whistle, http://www.bestwhistle.com/