موضوعات = واکنش انسان به صوت و ارتعاش
تعداد مقالات: 7
1. ‌‌‌‌ تأملی بر قدرت شفابخشی امواج

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1397، صفحه 104-119

محمود ابراهیمی؛ شکوه عطاری لر


3. ارزیابی واکنش انسان نسبت به ارتعاشات صوتی محصولات خانگی (جاروبرقی)

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 121-131

عباس غفاری؛ راحله فرهنگی؛ مرتضی پورمحمدی؛ فرشته طاهری


4. تحلیل آزردگی صوتی با استفاده از معیارهای کیفیت صدا

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1395، صفحه 107-116

مجید لشگری


5. ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه با ارتعاش تمام بدن در مسافرین نشسته مترو تهران

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1395، صفحه 10-24

کیکاوس ازره؛ علی خوانین؛ رمضان میرزایی


6. مروری بر استاندارهای ارتعاش در ساختمان ها

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 117-129

زهرا هاشمی؛ صبا کلانتری


7. مطالعة اثر صدای توربین‌های بادی بر آزردگی صوتی شاغلان نیروگاه بادی منجیل

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1394، صفحه 3-13

میلاد عباسی؛ محمدرضا منظم؛ آرش اکبر زاده